TARİHTE HUKUK VE İNSAN HAKLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

İÇERİK YAKINDA BURADA OLACAK

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

VEDA HUTBESİ

VEDA HUTBESİ

Veda Hutbesi günümüze kadar gelen bir önemli bir tarihsel belgedir ve hukuk tarihi açısından önemli bir metindir. Zira İslam peygamberi olan Hz. Muhammed, kendisinin ilk ve son Hac'cı olan Veda Haccı'nda yaklaşık 124.000 Müslümana hitaben bu konuşmayı yapmıştır.Dinleyicilerin sayısı itibarıyla en kuvvetli hadis olarak telakki edilmiştir.

HAMMURABİ KANUNLARI

HAMMURABİ KANUNLARI

Yazının icadıyla birlikte yazılı hâle gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerlerdedir. Baş tanrı tarafından hükümdarlığın kendisine verildiğini ifade eden Sümer Kralı Urkagina, kötü idare sebebiyle meydana gelen yolsuzlukları, halkın huzursuzluğunu ve hoşnutsuzluğunu gidermek için bir adaletname hazırlamış, yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade ederek yaptığı düzenlemelerle de daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Yani binlerce yıldır aynı siyasi söylemlerle milyonlarca halk yönetilegelmiştir.