KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU DAVALARI

Kentsel Dönüşümde yeni değişiklikler

Kentsel Dönüşümde yeni değişiklikler

6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

6306 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi: “Harç, Vergi Ve Ücret Muafiyetleri”

6306 S.K.Kapsamında Satış Vaadi Sözleşmesi Devrinde Harç Muafiyeti

6306 S.K.Kapsamında Satış Vaadi Sözleşmesi Devrinde Harç Muafiyeti

KENTSEL DÖNÜŞÜM HARÇ MUAFİYETLERİNDE SON NOKTAYI DANIŞTAY 9'UNCU DAİRESİ KOYDU.

Danıştay 9. Dairesi 2020/6224 E., 2021/2347 K. sayılı kararı

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harcının Geri Alınması

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harcını Geri Alabilirler mi?

Kentsel Dönüşümde Harç ve Vergi Muafiyeti-2

Kentsel Dönüşümde Harç ve Vergi Muafiyeti-2

Kentsel Dönüşümde Harç ve Vergi Muafiyeti

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve HARÇ ile VERGİ MUAFİYETLERİ

6704 Sayılı Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6704 Sayılı Kanun İle Bazı Kanun

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul

İmar Barışında Kanun Tasarısının Açılımları

İmar Barışında Kanun Tasarısının Açılımları

Kentsel Dönüşümde Milli Mimari Envantere Göre Toplulaştırma Ve Akıllı Binalar

Kentsel Dönüşümde Milli Mimari Envanter

Maliklerin Maliklerden Korunması Maliklerin Müteahhitten Korunmasından Daha Önemlidir

Maliklerin Maliklerden Korunması

Kentsel Dönüşümde Rant İyi Ve Teşvik Edici Bir Şeydir Ama Dürüstçe Elde Edilirse

Kentsel Dönüşümde Rant

Mahkeme Sürelerinin Kentsel Dönüşüme Olumsuz Etkileri

Mahkeme Sürelerinin Kentsel Dönüşüme Olumsuz Etkileri

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor

Kentsel Dönüşüm Müteahhitliği Cazibesini Yitirince Yeni Trendler Gelişti

Kentsel Dönüşüm Müteahhitliği

Kentsel Dönüşüm Neler Sağladı?

Kentsel Dönüşüm Neler Sağladı?

İnsanları Deprem Değil Mühendislikten Yoksun Yapılar Öldürür

İnsanları Deprem Değil Mühendislikten Yoksun Yapılar Öldürür

6306 Sayılı Yasa ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

6306 Sayılı Yasa Bir ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

6306 Sayılı Yasa Bir ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

Kendin Yık Kendin Yap Dönemi Başladı

Kendin Yık Kendin Yap Dönemi Başladı

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Faiz Desteği Süresi Uzatıldı

Kentsel Dönüşüm Faiz Desteği Süresi Uzatıldı

Kira Yardımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Yardımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

İnder Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı

İnder Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı

Gaziantep, Şehitkamil İlçesi Kentsel Dönüşüm Alanı İle Riskli Alandaki Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Gaziantep, Şehitkamil İlçesi Kentsel Dönüşüm

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İçerisindeki Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

27 Ekim 2016 Tarihli 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kentsel Dönüşümde Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesi

Kentsel Dönüşümde Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesi

Kentsel Dönüşümde Sınırlı Süreli İmar Artışı

Kentsel Dönüşümde Sınırlı Süreli İmar Artışı

Kentsel Dönüşümde Gerçek Dışı Rantın Önlenmesi

Kentsel Dönüşümde Gerçek Dışı Rantın Önlenmesi

Kentsel Dönüşümde Müteahhit Yeterlilik Belgesi

Kentsel Dönüşümde Müteahhit Yeterlilik Belgesi

Kentsel Dönüşümün Kiralara, Kiraların Yatırım Bölgelerine Etkisi

Kentsel Dönüşümün Kiralara, Kiraların Yatırım Bölgelerine Etkisi

Pendik'te 2 Mahallenin İmar Planları Bakanlıkça Onaylandı

Pendik'te 2 Mahallenin İmar Planları Bakanlıkça Onaylandı

Üsküdar'da Kentsel Dönüşüme 3 Etaplı Onay Çıktı

Üsküdar'da Kentsel Dönüşüme 3 Etaplı Onay Çıktı

Kültür Tv (Krt Tv) Haber Özel / Çarpık Kentleşme Ve Kentsel Dönüşüm

Haber Özel Çarpık Kentleşme Ve Kentsel Dönüşüm

Kaçak Yapılara Elektrik Sağlayacak Kentsel Dönüşüm Teşviki

Kaçak Yapılara Elektrik Sağlayacak Kentsel Dönüşüm Teşviki

Beyoğlu'nda Yıkılan Tarihi Binaların Mesajı

Beyoğlu'nda Yıkılan Tarihi Binaların Mesajı

Mirascılık Belgesi (Veraset Belgesi) Nasıl Alınır

Mirascılık Belgesi (Veraset Belgesi) Nasıl Alınır

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

İmar Hakları Transferi Ve Sertifikası

İmar Hakları Transferi Ve Sertifikası

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 73. MADDESİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 73. MADDESİ

6306 S.K. Kapsamında Cins Değişikliğinde Tapu Harcı Alınır Mı?

6306 S.K. Kapsamında Cins Değişikliğinde Tapu Harcı Alınır Mı?

Tarihi Eserlerde Kentsel Yenileme

Tarihi Eserlerde Kentsel Yenileme

Kat Karşılığı Sözleşmelerde Banka Teminat Mektubu

Kat Karşılığı Sözleşmelerde Banka Teminat Mektubu

Sağlıklı Bir Kentsel Dönüşüm İçin Devlete Düşenler

Sağlıklı Bir Kentsel Dönüşüm İçin Devlete Düşenler

Kat Karşılığı Sözleşmelerde Geçerlilik Şartı

Kat Karşılığı Sözleşmelerde Geçerlilik Şartı

Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Sözleşmelerin İptali

Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Sözleşmelerin İptali

Taşınmazların Tevhidinde Tapu Harcı (6306 S.K. Kapsamında )

Taşınmazların Tevhidinde Tapu Harcı (6306 S.K. Kapsamında )

Kentsel Dönüşümün Simgesi Olan Ev Yıkıldı

Kentsel Dönüşümün Simgesi Olan Ev Yıkıldı

Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Düzeltme

Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Düzeltme

Riskli Alanlardaki Arsalar İçin Kentsel Dönüşüm

Riskli Alanlardaki Arsalar İçin Kentsel Dönüşüm

Risksiz Alanlardaki Riskli Yapılar İçin Kentsel Dönüşüm

Risksiz Alanlardaki Riskli Yapılar İçin Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir

Teminat Amacıyla Müteahhidin Taşınmazı Üzerine İpotek Tesis Edilmesinde Harç Alınır Mı?

Taşınmazı Üzerine İpotek Tesis Edilmesinde Harç Alınır Mı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Satışında Tapu-Kadastro Harcı Muafiyeti Var Mıdır?

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Satışı

Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

ÜSKÜDAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR