Gaziantep, Şehitkamil İlçesi Kentsel Dönüşüm Alanı İle Riskli Alandaki Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Gaziantep, Şehitkamil İlçesi Kentsel Dönüşüm

T.C. Resmi Gazete 07.12.2016/29911
Kurum: Bakanlar Kurulu
Sınıflandırma: Bakanlar Kurulu Kararları
No: 2016/9525

Karar Sayısı : 2016/9525

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile
riskli alan sınırlan İçerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele
kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 2/11/2016 tarihli ve 24206 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 ncİ maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2016 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

14/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9525 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / AYDINLAR MH
ADA NO 1201
PARSEL NUMARALARI
61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 91, 92, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

Gaziantep İli, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 1