SULTANGAZİ-YAYLA MH

AŞAĞIDA BİLGİLERİ VERİLEN ARSANIN TÜM MALİKLERİNCE YETKİLENDİRİLMİŞ OLMAKLA DETAYLAR İÇİN OFİSİMİZLE İLETİŞİME GEÇMENİZ GEREKİYOR.

Taşınmaz Konumu


Taşınmaz, İstanbul Avrupa Yakasında, Sultangazi ilçesi Yayla mahallesinde, yerleşim alanına komşu konumdadır. Konumu itibariyle İstanbul ve Atatürk Havalimanlarına, ana arterlere rahat bir ulaşım imkanına sahiptir. Çok yakınından geçen Habipler – Göktürk yoluna giriş açılabilme imkanı mevcuttur.


Tapu Kaydı ve İmar Bilgileri

• İstanbul ili Sultangazi ilçesi Yayla Mahallesinde kayıtlı 20158 ada 1 parsel no’lu taşınmaz 47.098,23 m² yüzölçüme sahip olup arsa vasfındadır. Müstakil parseldir.

• 25.848,23 m²lik kısmı orta mesafeli koruma alanında yer almakta olup Konut + Tarımsal Nitelikli Turizm 3 fonksiyonuna sahiptir. (E=0.05)

• 21.250 m²lik kısmı kısa mesafeli koruma alanında yer almakta olup Tarımsal Nitelikli Turizm 1 fonksiyonuna sahiptir. (E=0.05)

• Yerel belediyede bulunan İmar Müdürlüğü ile yapılmış olan sözlü görüşmede, itiraz halinde imar fonksiyon değişikliği ve emsal artışı yapılacağı bilgisi şifahi olarak alınmış olup, gerçekleştirilecek olan projeye göre itiraz yapılması gerektiği için hali hazırda tarafımızdan herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

• Hali hazırda ise ilçe belediyesi tarafından yeni planlar hazırlanmakta olup yerel seçimlerden önce biteceği ve emsal artışı olacağı bilgisi alınmıştır. Artışın ne düzeyde olacağı konusunda ise bilgi alınamadı.


• Mahallenin büyük kısmı orta mesafeli koruma alanına yer almakta olup çok büyük kısmına Konut imar fonksiyonu (E=1) verilmiştir. Ayrıca taşınmazın topografik yapısının avantajı ile emsal dışı alan üretmek mümkündür.


• Depolama ve Lojistik amaçlı plan tadilatı yapılması durumunda E=0.25 imarlı olarak tadilatı yapılabilir. Bu durumda zemin üstü 2 katlı olmak üzere kapalı hizmet ve idari tesis amaçlı yapı yapılması mümkün olacaktır. Bodrum katlarda emsal harici olarak depo ve otopark amaçlı yaklaşık her katı 20.000 m² olmak üzere 4 kata kadar (toplam yaklaşık 80.000 m²) kapalı alan yapılması mümkündür. Bu yapı halihazırda orta mesafeli koruma alanında yer alan kısmına inşaa edilebilecek olup, kısa mesafeli koruma alanında yer alan kısmına ise bu yapının haricinde ilave olarak günü birlik tesis, otopark alanı vs gibi hizmet amaçlı kullanılabilir.

TARIMSAL NİTELİKLİ TURİZM ALANLARI-1


İçmesuyu havzalarının kısa mesafeli koruma alanlarında suni, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla organik tarım teknikleri kullanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrol ve denetiminde bitkisel üretim ve idarenin uygun gördüğü çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla seracılık faaliyetleri yapılabilir, gezi, seyir terası, sanat ve hobi faaliyetlerine yönelik hobi bahçeleri, botanik bahçesi, piknik alanı, trekking ve koşu parkurları, serbest gezinti alanı, kaykay pisti, tırmanma kayası, paten sahası vb. rekreatif tesisler, açık gösteri ve eğlence alanları, fuar ve sergi üniteleri, film platosu gibi düzenlemeler ile günübirlik kullanıma dönük lokanta, çay bahçesi gibi kullanımlar yer alabilir. Alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günübirlik turizm ihtiyacına cevap verecek sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara parsel büyüklüğü 10.000 m² den az olmamak ve her parselde yapıların toplam kapalı alanı 100 m²’yi geçmemek şartıyla sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen tek katlı prefabrik yapıya müsaade edilir.

TARIMSAL NİTELİKLİ TURİZM ALANI 3 VE KIRSAL KULLANIMA YÖNELİK KONUT ALANLARI

• İçmesuyu havzalarının orta ve uzun mesafeli koruma kuşağında kalan kısımlarında yer alabilir.


• a) Kırsal kullanıma yönelik bağ evi, çiftlik evi gibi konut amaçlı yapılar yapılabilir. Minimum parsel büyüklüğü 5.000 m², E: 0,050 maksimum kat adedi 2 değerlerini geçemez.


• b) Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve kullanımına yönelik eko turizm konaklama tesisleri, doğa sporlarına, sanat ve hobi faaliyetlerine yönelik hobi bahçeleri ve butik oteller, botanik bahçesi, biniş parkuru, mini golf alanı, piknik alanı, trekking ve koşu parkurları, serbest gezinti alanı, kaykay pisti, tırmanma kayası, paten sahası, otokros alanları, vb. Rekreatif tesisler, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar ve sergi üniteleri, film platosu gibi düzenlemeler ile günübirlik kullanıma dönük lokanta, çay bahçesi gibi kullanımlar, huzurevleri, bakımevleri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri yer alabilir. Yukarıda ifade edilen fonksiyonlardan kalıcı yapı niteliğinde konaklama tesisleri yapılması halinde; minimum parsel büyüklüğü; 10.000 m², E:0,10 maksimum kat adedi 2 değerlerini geçemez. Günübirlik kullanım ihtiva eden tesislerin yapılması halinde; minimum parsel büyüklüğü; 3.000 m², E:0,10, maksimum kat adedi 2 değerlerini geçemez.


• c) İçerisinde yöreye özgü tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinin işlendiği, kurutulduğu, paketlendiği, depolandığı ve bunun gibi işlemlere yönelik tesisler yapılabilir. Yapılacak bu tesisler İSKİ İçmesuyu Havza Koruma Kuşaklarından Orta ve Uzun mesafede kalıyor ise İSKİ Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulmak zorundadır. Bu tesislerin yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m² , maksimum kat adedi 2 ve emsal değeri 0,10 değerini geçemez. Bu tesisler içerisinde verilen emsal değerine dahil olması şartı ile hizmet görevi kapsamında 1 adet ve 100 m²’yi geçmeyen bekçi evi yapılabilir.


• d) Organik tarım faaliyetleri, çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla seracılık faaliyetleri yapılabilir. Minimum parsel büyüklüğü 1.000 m²’dir. Bu amaçla yapılacak faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla olmamak kaydıyla 100 m²’yi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen yapıya (tarımsal amaçlı yapı) müsaade edilebilir.

1

5

2

3

4

6

7

8

9

11

13

10

12