İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İçerisindeki Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

T.C. Resmi Gazete 06.12.2016/29910

Kurum: Bakanlar Kurulu

Sınıflandırma: Bakanlar Kurulu Kararları

No: 2016/9526

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih, Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11/11/2016 tarihli ve 13534 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar eki