Kentsel Dönüşümde Müteahhit Yeterlilik Belgesi

Kentsel Dönüşümde Müteahhit Yeterlilik Belgesi

MÜTEAHHITLERIN YETERLILIK SERTIFIKASI ILE SERTIFIKALANDIRILMASI VE SERTIFIKALARIN GRUPLANDIRILMASI

Fırsatçılığın milli bir spora dönüştüğü ülkemizde girişimci ruhunu, gerçeklerle örtüştüremeyen bir çok müteahhit adayı veya komisyoncular hızını alamayıp fiilen veya maddi olarak yeterli olmadıkları halde rahatlıkla müteahhitliğe soyunabiliyor. Henüz dalda olan kuş için eldeki kuşlarını heba eden bu müteahhit adayları süreçlere yenik düşünce iflas edebiliyorlar. Bu durumda ise ellerindeki alanlara ait sözleşmeleri başka müteahhitlere pay etmeye derdine düşüp güven kaybettikleri gibi güvensizlik duyan zor malikler yaratıyorlar. Kimisi de zaten tümüyle arsa toplayıp devir etmek peşinde. Ancak burada ortaya çıkan hesap hataları veya vaat ve menfaat çakışmaları da ayrı bir sorun olarak önümüze çıkıyor. İşte bu noktada zaten ticaret kanunundaki düzenlemelerle birlikte mali tablolarını internet sitelerinde yayınlamak zorunda olan şirketler gibi müteahhit şirketlerin de mali tablolarını ve buna ek olarak da temel ekip ve ekipmanlarını ticaret odalarından alacakları bildirimlerle ortaya koymaları ve yeterlilik sertifikaları almaları çok faydalı olacaktır. Zaten şirketlerin mal varlığı içinde yer alan iş makinaları ile ilgili kayıtlar ticaret odalarında genel olarak bulunmaktadır.

Bu sertifikaların alınması kadar gruplandırılması da gerekir. Böylece 5000 m2 – 15.000 m2, 50.000 m2- 100.000 m2 gibi alanların her biri için ayrı grupta sertifikaya sahip olunması önemli bir adım olacaktır. bu yeterliliklere ulaşmak için konsorsiyumlar da teşvik edilebilir.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Süreci

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Süreci

1. Risk Tespiti Talebi

Evin sahibi veya malik, yapısının riskli olup olmadığını öğrenmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurur.

Gerekli Belgeler: Kimlik belgesi, tapu belgesi, yapı ruhsatı (varsa), yapı projeleri (varsa).

Süre: Talep ve başvuru işlemleri genellikle birkaç gün sürer.

riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm başvurusu, lisanslı kuruluş, riskli yapı belgeleri

2. Riskli Yapı Tespitinin Yapılması

Lisanslı kuruluş, yapının riskli olup olmadığını belirlemek için yerinde inceleme yapar ve gerekli testleri (örneğin, beton dayanıklılığı testi) uygular.

Rapor Hazırlama: İncelemeler ve testler sonucunda riskli yapı tespit raporu hazırlanır.

Süre: Raporun hazırlanması genellikle 2-3 hafta sürer.

beton dayanıklılığı testi, riskli yapı incelemesi, riskli yapı raporu

3. Raporun İlgili Kuruma Sunulması

Hazırlanan riskli yapı tespit raporu, malikler tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya ilgili belediyeye sunulur.

Onay Süreci: Rapor, Başkanlık veya belediye tarafından incelenir ve onaylanır.

Süre: Onay süreci genellikle 1-2 ay sürer.

riskli yapı raporu sunumu, kentsel dönüşüm onay süreci, belediye onayı

4. Riskli Yapının Tescili ve Bildirimi

Onaylanan rapor, tapu müdürlüğüne gönderilerek taşınmazın tapu kütüğüne "riskli yapı" şerhi işlenir.

Maliklere riskli yapı bildirimi yapılır.

Süre: Tescil ve bildirim işlemleri genellikle 1-2 hafta sürer.

riskli yapı tescili, tapu şerhi, riskli yapı bildirimi

5. İtiraz Süreci

Malikler, riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. İtiraz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılır.

Komisyon İncelemesi: İtiraz, Başkanlık bünyesindeki itiraz komisyonu tarafından incelenir. Karar komisyon tarafından verilir.

Süre: İtiraz süreci genellikle 1-2 ay sürer.

riskli yapı itiraz, kentsel dönüşüm itiraz süreci, komisyon incelemesi

6. Yıkım Kararı ve Süreci

Riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra, maliklere yapının yıkılması gerektiği bildirilir.

Süre: Bildirim sonrası yapı yıkımının 60 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

riskli yapı yıkım kararı, yıkım süreci, kentsel dönüşüm yıkım bildirimi

7. Tahliye ve Yıkım

Malikler ve kiracılar, yıkım öncesinde yapıyı tahliye eder. Yapı, maliklerin anlaşması doğrultusunda yıkılır.

Süre: Tahliye ve yıkım işlemleri toplamda 2-3 ay sürebilir.

tahliye süreci, riskli yapı yıkımı, kentsel dönüşüm tahliye

8. Yeniden Yapım ve İnşaat Süreci

Yeni yapı projesi hazırlanır ve ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınır. Yeni yapının inşaatı gerçekleştirilir.

Süre: İnşaat süreci projenin büyüklüğüne göre 1-2 yıl sürebilir.

yeniden yapım, inşaat ruhsatı, kentsel dönüşüm inşaat süreci

9. Finansal Destek ve Kredi Kullanımı

Malikler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan kentsel dönüşüm kredisi talep edebilirler.

Kredi Onayı ve Kullanımı: Kredi başvurusu değerlendirilir ve onaylanırsa kredi kullanımı başlar.

Süre: Kredi süreci genellikle 1-2 ay sürebilir.

kentsel dönüşüm kredisi, finansal destek, kredi başvurusu

10. Yeni Yapının Tapu İşlemleri

Yeni yapı tamamlandığında, tapu müdürlüğünde yeni tapu kayıtları yapılır.

Süre: Tapu işlemleri genellikle birkaç hafta sürer.

yeni yapı tapu işlemleri, tapu kaydı, kentsel dönüşüm tapu