Pendik'te 2 Mahallenin İmar Planları Bakanlıkça Onaylandı

Pendik'te 2 Mahallenin İmar Planları Bakanlıkça Onaylandı

Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüme yönelik imar planları onaylanan Taşlıbayır bölgesinde parselasyon çalışmaları da tamamlanarak askıya çıkarıldı.Orta ve Dumlupınar mahallelerinde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı 85 hektarlık alanda dönüşümün önü açılarak, belediye tarafından oluşturulan imar parselleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile iki mahallenin muhtarlığında askıya çıktı.

Vatandaşlardan, parselasyon planlarının askıda kalacağı 22 Mart-22 Nisan tarihleri arasında gelecek talepler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek uygun görülen değişiklikler yapılacak. Ardından Tapu Kadastro ve Sicil Müdürlüklerinde tescil işlemi gerçekleşecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, bölge yapılaşmaya açılacak.

Eskimiş yapı dokusunun yanında çıkmaz sokakları, çarpık yerleşimi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği ile eğitim donatı alanlarından yoksun bir yerleşimi olan bölgede, binaların depreme dayanıklı hale gelecek şekilde yıkılıp yeniden yapılması, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme sağlanması amaçlanıyor. Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne yönelik yeni yol güzergahları ve kavşaklar oluşturulacak bölgede, ana ulaşım aksları arazi topoğrafyası ve trafik talepleri göz önünde bulundurularak belirlendi ve yol en kesitleri genişletilerek ara yollar kapatıldı.
Zemin katın otopark yapılması durumunda "Otopark+6 kat" olacak şekilde yapı yapılabilecek bölgede, yeni planlarla binaların otopark sorunun çözümünde önemli bir fırsat sağlanması hedeflendi. Ayrıca plan bölgesi içerisinde eksik olan donatı alanları tespit edilerek, yaşanabilir bir çevre için donatı alanları artırıldı.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in büyük önem verdiği depreme dayanıklı ve sağlıklı kentleşmenin yolu, Taşlıbayır’da açıldı. Kentsel dönüşüme yönelik İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.07.2015 tarihinde onaylanan Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Taşlıbayır bölgesinde parselasyon çalışması tamamlandı. Pendik Belediyesi tarafından oluşturulan imar parselleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile iki mahallenin muhtarlığında askıya çıkarıldı.

Parselasyon planları, 22 Mart-22 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak. Vatandaşlardan bu süre içinde gelecek değişiklik talepleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek uygun görülenler yapılacak. Ardından Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinde tescil işlemi gerçekleşecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bölge yapılaşmaya açılacak.

İmar Parseli-Parselasyon nedir?

İmar planlaması ve parselasyon uygulaması sonrasında oluşan ve üzerinde inşaat faaliyetleri yapılabilecek araziler imar parseli olarak adlandırılıyor. Boyutları belirlenmiş, paftalar şeklinde çizilmiş, tapuya tescil işlemi esas alınan plana da parselasyon planı deniyor.