6306 Sayılı Yasa ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

Kentsel dönüşüm yasası olarak milletimizin diline pelesenk olan “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”, aslında ülkemizin önemli bir gerçeği olan ‘’deprem riski’’ karşısında yasalaştırılmıştır.

Bu kanunun amacı doğrultusunda ülkemizde adeta bir seferberliğe dönüşen bu yenileme uygulamaları, “kentsel dönüşüm” veya “kentsel yenileme” olarak ifade edilse de esasen kanunun amacı afet riskini en aza indirmektir. O nedenle yapılacak yenilemelerde, 634 S. Kat Mülkiyeti kanuna ilişkin konularda bir takım önemli hususlar, arsa payının 2/3 hisse oranına sahip maliklerce karar bağlanabiliyor. Ancak uygulamada iş bununla bitmiyor elbetteki. O nedenle 6306 S. Kanunun kentsel dönüşüme daha fazla ve aktif bir faydası olması için başka yasalarla da entegrasyonunun etkili bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

ARSA MALİKLERİ DEPREM RİSKİNİ PEK ÖNEMSEMİYOR

‘Kentsel dönüşüm mü? Rantsal dönüşüm mü?’’ diye tekerlemeye dönüşen bu deyim, başlangıçta firmaları hedef alan bir hedef olsa da, uygulamaya baktığımızda, arsa malikleri de aynı kazanç hırsını paylaşmaya başlayarak deprem riskini arka plana atmaktadırlar.

Oysa bilim insanlarına kulak verdiğimiz zaman şu acı gerçekleri görmekten gelemiyoruz. Ülkemizin topraklarının yüzde 66'sı birinci derece veya ikinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Nüfusun ise %71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Deprem ise bir tabiat olayıdır ve tabiatla savaşmak için doğa üstü güçlere sahip olmak gerekir, bu imkansız olduğuna göre tabiatla iyi geçinip, tepkileri anlaşılarak tedbir alınabilir. Olaya bu nazarla bakarak yine bilim insanlarına kulak verildiğinde ise geçtiğimiz 100 yıl içinde bu ülkemizde gerçekleşen 6 ve üzerindeki şiddete sahip deprem sayısı 56’dır. Ölen insan sayımızsa 100.000 kişinin üzerinde ve mali kaybımız ise 100 milyar civarındadır.

Heleki İstanbul gibi bir metropolde büyük bir depremin büyük bir etkisi olursa ülkemiz adeta başka devletlere el açmak zorunda kalabilir. Ülkemizde nüfus, gelir, iş bulma ve şehirsel imkanların homojen bir şekilde dağılmamış olması nedeniyle İstanbul diğer çoğu şehri besleyebilir, ama diğer şehirlerin çoğu tek bir İstanbul’u besleyemez haldedir. Bu acı gerçeğin de doğru bir geri göç politikası ile teşvikler sağlanarak yönetilmesi gerekmektedir.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Süreci

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Süreci

1. Risk Tespiti Talebi

Evin sahibi veya malik, yapısının riskli olup olmadığını öğrenmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurur.

Gerekli Belgeler: Kimlik belgesi, tapu belgesi, yapı ruhsatı (varsa), yapı projeleri (varsa).

Süre: Talep ve başvuru işlemleri genellikle birkaç gün sürer.

riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm başvurusu, lisanslı kuruluş, riskli yapı belgeleri

2. Riskli Yapı Tespitinin Yapılması

Lisanslı kuruluş, yapının riskli olup olmadığını belirlemek için yerinde inceleme yapar ve gerekli testleri (örneğin, beton dayanıklılığı testi) uygular.

Rapor Hazırlama: İncelemeler ve testler sonucunda riskli yapı tespit raporu hazırlanır.

Süre: Raporun hazırlanması genellikle 2-3 hafta sürer.

beton dayanıklılığı testi, riskli yapı incelemesi, riskli yapı raporu

3. Raporun İlgili Kuruma Sunulması

Hazırlanan riskli yapı tespit raporu, malikler tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya ilgili belediyeye sunulur.

Onay Süreci: Rapor, Başkanlık veya belediye tarafından incelenir ve onaylanır.

Süre: Onay süreci genellikle 1-2 ay sürer.

riskli yapı raporu sunumu, kentsel dönüşüm onay süreci, belediye onayı

4. Riskli Yapının Tescili ve Bildirimi

Onaylanan rapor, tapu müdürlüğüne gönderilerek taşınmazın tapu kütüğüne "riskli yapı" şerhi işlenir.

Maliklere riskli yapı bildirimi yapılır.

Süre: Tescil ve bildirim işlemleri genellikle 1-2 hafta sürer.

riskli yapı tescili, tapu şerhi, riskli yapı bildirimi

5. İtiraz Süreci

Malikler, riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. İtiraz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılır.

Komisyon İncelemesi: İtiraz, Başkanlık bünyesindeki itiraz komisyonu tarafından incelenir. Karar komisyon tarafından verilir.

Süre: İtiraz süreci genellikle 1-2 ay sürer.

riskli yapı itiraz, kentsel dönüşüm itiraz süreci, komisyon incelemesi

6. Yıkım Kararı ve Süreci

Riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra, maliklere yapının yıkılması gerektiği bildirilir.

Süre: Bildirim sonrası yapı yıkımının 60 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

riskli yapı yıkım kararı, yıkım süreci, kentsel dönüşüm yıkım bildirimi

7. Tahliye ve Yıkım

Malikler ve kiracılar, yıkım öncesinde yapıyı tahliye eder. Yapı, maliklerin anlaşması doğrultusunda yıkılır.

Süre: Tahliye ve yıkım işlemleri toplamda 2-3 ay sürebilir.

tahliye süreci, riskli yapı yıkımı, kentsel dönüşüm tahliye

8. Yeniden Yapım ve İnşaat Süreci

Yeni yapı projesi hazırlanır ve ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınır. Yeni yapının inşaatı gerçekleştirilir.

Süre: İnşaat süreci projenin büyüklüğüne göre 1-2 yıl sürebilir.

yeniden yapım, inşaat ruhsatı, kentsel dönüşüm inşaat süreci

9. Finansal Destek ve Kredi Kullanımı

Malikler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan kentsel dönüşüm kredisi talep edebilirler.

Kredi Onayı ve Kullanımı: Kredi başvurusu değerlendirilir ve onaylanırsa kredi kullanımı başlar.

Süre: Kredi süreci genellikle 1-2 ay sürebilir.

kentsel dönüşüm kredisi, finansal destek, kredi başvurusu

10. Yeni Yapının Tapu İşlemleri

Yeni yapı tamamlandığında, tapu müdürlüğünde yeni tapu kayıtları yapılır.

Süre: Tapu işlemleri genellikle birkaç hafta sürer.

yeni yapı tapu işlemleri, tapu kaydı, kentsel dönüşüm tapu