6306 Sayılı Yasa Bir ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

6306 Sayılı Yasa Bir ‘’Kentsel Dönüşüm’’ Yasası Değil ‘’Afetten Korunma’’ Yasasıdır

Kentsel dönüşüm yasası olarak milletimizin diline pelesenk olan “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”, aslında ülkemizin önemli bir gerçeği olan ‘’deprem riski’’ karşısında yasalaştırılmıştır.

Bu kanunun amacı doğrultusunda ülkemizde adeta bir seferberliğe dönüşen bu yenileme uygulamaları, “kentsel dönüşüm” veya “kentsel yenileme” olarak ifade edilse de esasen kanunun amacı afet riskini en aza indirmektir.

O nedenle yapılacak yenilemelerde, 634 S. Kat Mülkiyeti Kanuna ilişkin konularda da bir takım önemli hususlar, arsa payının 2/3 hisse oranına sahip maliklerce karar bağlanabiliyor. Ancak uygulamada iş bununla bitmiyor elbetteki. O nedenle 6306 S. Kanunun kentsel dönüşüme daha fazla ve aktif bir faydası olması için imar kanunu, tapu kanunu gibi başka yasalarla da entegrasyonunun etkili bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

Bu sayede dava süreleri de kısalacak mağduriyetler de azalacaktır.