Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Geçen yılın kentsel dönüşüm kargaşasının önemli gündemlerinden biri de 1.25'lik imar artışının kaybedileceği ile ilgiliydi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013-2014 yıllarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki yapı düzenine ilişkin tanımları hakkında Mimarlar Odası tarafından, ”Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinde sayılan koşulların “kazanılmış hak” sayılması mümkün olmadığı yönündeki iddiasıyla açtıkları dava neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015/1064 sayılı kararıyla Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinin ve Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Gelinen noktada Çevre Şehircilik bakanlığı 05.02.2016 tarihli PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ”ni yürürlüğe sunarak bir adım daha atmıştı.

05.02.2016 tarihli PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ aşağıdaki gibiydi.

Planlı Alanlar Tip Imar Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kurum:Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı
Kabul Tarihi:05.02.2016
R.G. Tarihi:05.02.2016
R.G. No:29615

MADDE 1 - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 10 - 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/1/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakanı yürütür.

Bu gün yayınlanan değişiklikle birlikte geçici 10. maddedeki tarih değiştirilerek bu süreç 6 ay daha uzatılmıştır.

Yeni madde hükmü aşağıdadır.

Planlı Alanlar Tip Imar Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

T.C. Resmi Gazete 08.12.2016/29912

Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sınıflandırma: Yönetmelikler

MADDE 1
2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 10 uncu maddesinde yer alan “1/1/2017” ibaresi “30/6/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3
Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tüm yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.