6306 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi: “Harç, Vergi Ve Ücret Muafiyetleri”

Hükümetin 6306 sayılı Kanuna bağlı olarak başlattığı kentsel dönüşüm uygulamaları, deprem gibi afetler karşısında can güvenliğini sağlama ve çarpık kentleşmeyi düzeltme amacını taşımaktadır. Bu uygulamalar, kamuoyu ve gayrimenkul sektörü tarafından takdirle karşılandı, bir ümit yarattı. Adeta bir kentsel dönüşüm seferberliği başladı ve derneklerin ilk yasalaştığı andan itibaren desteklediği ve halk nezdinde giderek yaygınlaşan bir uygulama hailini aldı.

Kentsel dönüşümde, daire ve ev sahipleri ile gayrimenkul sektörü girişimcilerinin ve inşaat şirketlerinin olumlu algısını güçlendiren bir unsur da harç ve ücret istisnası ve %1'lik indirimli KDV oranı uygulaması idi. Daha sonra kademeli olarak bu oran %8'e ve daha sonra tekrar %18'e çıkmış oldu. Yaşanan depremler bu teşviklerini önemini ortaya koysa da tapu kaydına 6306 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi kapsamında riskli yapı şerhi işlendikten sonraki tarihte düzenlenmiş düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu sicilinde sözleşmenin şerhi ile bu sözleşmeye dayalı yükleniciye yapılacak temlik işlemlerinin harçtan bağışık tutulması kabul edilmekte olmasına rağmen vergi idaresinin dar yorumlarına karşı yapılan itirazlar mahkemelerimizde karşılık buldu ve bir çok mahkeme harç alınması işlemlerini iptal ederek, alınmış harçların iadesine karar verdi.

Konuya şu cihatten de bakmak gerekir ki, 6306 sayılı Kanun, deprem riski altındaki eski yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Yaklaşık 20 yıllık bir süreçte 6.7 milyon konutun yenilenmesi hedeflenmektedir ve bu dönüşüme yönelmek isteyen mal/hak sahipleri ve müteahhitler için teşvikler sunulmuştur. Bu amaçla, kentsel dönüşümde harç ve ücret istisnası ile %1 indirimli KDV oranı gibi teşvikler uygulanmaktaydı. Bu teşvikler, kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktaydı. Ama bu rakamların değiştirilmesi şimdilerde yine sorunlara yol açmaktadır. Zira yeni bina yapımı ve satımı sürecinde alıcılar ve satıcılardan %4 tapu harcı, %1 damga vergisi, %2 belediye ve inşaat harçları, %1 noter harçları gibi ek yükler ödeniyor ve buna da ek olarak zaten gayrimenkul ve inşaat sektöründen gelir elde edenler de %35 gelir vergisi, %20 kurumlar vergisi ve %15 stopaj gibi vergileri de ödeniyor olduğundan dolayı sektörden beklenen vergi geliri zaten devletin kasasına fazlasıyla giriyor.

İLGİ YAZILAR

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 27553936- 952.01.04.13[952.01.04.13]-E.2427954 Sayılı ve 07.11.2016 tarihli 6306 sayılı Kanun Uyarınca Uygulanan Harç Muafiyeti Konulu Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Gelir İdaresi Başkanlığının 06.07.2015 tarihli 6306 sayılı Kanuna ilişkin Harç Muafiyeti Konulu Yazısı