Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harcının Geri Alınması

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harcını Geri Alabilirler mi?

Kentsel Dönüşüm Kapsamında İlk Defa Gayrimenkul Alan ve Satanlar Yönüyle Tapu Harcı Ödemek Zorunda Bırakılanlar Tapu Harcını Geri Alabilirler mi?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Yasası ) aslında hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli derecede haklar ve muafiyetler sağlamaktadır.

25.07.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Harçları ile ilgili olarak 6306 sayılı yasa kapsamında taşınmazların uygulama öncesi ilk satışları ile (riskli yap halinde ve yıkılmadan önce) yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra ki ilk satışlarını harçtan muaf tutmuştur.

Bu tarihten sonra yani 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra ise Tapu Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında önemli bir sorun ortaya çıkmış Maliye Bakanlığı’nın mevzuata aykırı bir şekilde tapu harçlarının alınması yönündeki uygulamasını Tapu Müdürlükleri de devam ettirmiştir.

25 Temmuz 2014 tarihinden sonra (zamanaşımı süresi 5 yıl olması nedeniyle 2016 yılı içerisinde ve sonrasında gayrimenkul alan ve satanlar yönüyle) inşaat yapılmadan önce gayrimenkul alan ve satan ve inşaat yapıldıktan sonra gayrimenkul alan ve satan (hepsinde ilk satışlar için geçerli olmak üzere harç tahsilinde şu yolun izlenmesi gerekmektedir.

Tapu harcını geri almak isteyenler ne yapmalı?

 • Alım satım işlemi yapıldıktan sonra ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi ,riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talebinde bulunulmalıdır.
 • Düzeltme talebinizin reddedilmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurulmalıdır.
 • Düzeltme talebinizin reddi halinde ise 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

2) Dava dilekçesine ek olarak;

 1. a) Vergi Tahsil Alındısı
  b) Tapu Senedi Fotokopisi
  c) Riskli Yapı Belgesi
  d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi
  e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme)

Tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmesi için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekmektedir. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından dava süreaşımı yönünden reddedilecektir.