Kentsel Dönüşümde Harç ve Vergi Muafiyeti

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve HARÇ ile VERGİ MUAFİYETLERİ

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binalardan daire alan ilk maliklerin ödediği tapu harçları muafiyet kapsamındadır, noterliklerde, tapu müdürlüklerinde, belediyelerde ve vergi dairelerinde bunlarla ilgili muafiyet kalemleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde belediyeden muafiyet belgelerini temin eden ve buna rağmen harç ve vergilerini ödeyen müteahhitler, inşaat firmaları ve arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen taşınmazlardan daire sahibi olmasına karşın tapu harcı ödeyenler, Kanun gereği ödemelerinin iadesini alabilirler.


Muafiyet Kapsamında Olan Ödemeler Nelerdir?


Kentsel dönüşümde harç muafiyeti 2019 yılında da devam etmektedir. Kapsama alınan muafiyet dâhilindeki, iade alınabilir ödemeler şu şekilde belirlenmiştir;

  • 492 numaralı Harçlar Kanunu’nda belirtildiği şekilde noter harçları muafiyet kapsamındadır.
  • Harçlar Kanunu gereğince Tapu ve Kadastro harçları alınmayacaktır.
  • Belediyelerce alınan tüm harçlar alınmayacaktır.
  • Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisi muafiyet kapsamındadır.
  • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre veraset ve intikal vergisi muafiyet dâhilindedir.
  • Belediyelerce alınan vergilerin tümü alınmayacaktır.
  • İmar Kanunu kapsamında alınan tüm ücretler ile Otopark yönetmeliği kapsamındaki alınan tüm ücretler, kentsel dönüşüm dâhilinde muafiyet kapsamındadır.
  • Ayrıca gider Vergileri Kanunu gereğince banka ve sigorta muameleleri vergisi de kentsel dönüşüm destekleri dâhilinde muafiyet kapsamındadır, iade alınabilmektedir.

Zamanaşımı Kaç Yıl?

Tüm tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkândan faydalanabilmek için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekir.