Maliklerin Maliklerden Korunması Maliklerin Müteahhitten Korunmasından Daha Önemlidir

Maliklerin Maliklerden Korunması

Arsa payı karşılığı sözleşmeler yapılırken maliklerin müteahhitten korunmasından daha çok maliklerin yine maliklerden korunması daha önemli bir husustur.

Genelde kendini müteahhitlerden korumaya çalışan malikler ile kendini maliklerden korumaya çalışan müteahhitlerin gözden kaçırdığı bu husus, bilhassa çok ortaklı gayrimenkullerde büyük önem arz eder.

Çoğunlukla ömürde bir kere arsa payı karşılığı inşaat yaptıracak olan malikler bu durumu tecrübe etmedikleri için başlarına gelebilecek maliklerden kaynaklı konuları ve ülkemizdeki kanun üstü kurumlarla neler yaşayabileceklerini bilmemektedir. Akıllarına gelmediği veya birbirlerine güvendikleri için veya bir temsilci heyetine güvendikleri için birbirlerinden korunacak cezai şartlı anlaşmaları yapmamaktadırlar. Bu nedenle sözleşme öncesi yapılması gereken hukuki işlem hazırlıklarının bilinmemesi gecikmesi de önemli zaman kayıplarına yol açabilmektedir.

Genelde müteahhitlerin tecrübesi ile sözleşmeye konulan bazı bu tür maddeleri de yanlış algılayarak sözleşmelerinden çıkartmaktadırlar.Bu önyargının da ortadan kalkması için sözleşmeleri hazırlamadan evvel uzman yardımı almakta önemli faydalar vardır.