İmar Hakları Transferi Ve Sertifikası

İmar Hakları Transferi Ve Sertifikası

Yakın zamanda yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte gayrimenkul hukukunun yeni bir gündem maddesi olarak İmar Hakları transferinin üzerinde çok konuşacağımızı düşünüyorum. Bu çerçevede genel bir kanaat oluşması ve özet bir bilgi paylaşımı mahiyetinde imar hakları transferinden ve sertifikasından bahsedelim.

İmar Hakkı Nedir?

Yabancı dillerde gelişim hakkı diye de tanımlanmıştır. Bu elbette çok özet bir tanım. Biraz daha genişletirsek, niteliği ne olursa olsun bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkına bağlı olarak imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu imar planı veya imar yönetmeliklerinin belirlediği sınırlar içinde izin verilen yapılaşma hakkıdır.
İmar Hakkı Transferi Nedir?

Bir gayrimenkule sahiplikten ileri gelen ancak o gayrimenkulün korunmasını gerektiren sosyal veya tabii özelliklerinden dolayı, o gayrimenkul üzerinde kullanılamayan emsal değerinin, başka bir gayrimenkul üzerinde kullanılabilmesi hakkıdır. Bu hak, gayrimenkulün menkul olarak sertifikalandırılması sayesinde kullanılabilir hale gelmektedir. Ülkemizdeki tapu kayıt sisteminin hali hazırdaki durumu, imar transferi hakkının değerlendirilmesinde gayet net bir rol üstlenecektir.
İmar Hakkı Transfer Sertifikası Nedir?

Gayrimenkul üzerinde imar hakkının kullanılamaması halinde yapılacak imar hakkı transferi hakkını belgeleyen, bu hakkın kullanılmasındaki ölçü ve değerlerini gösteren, ancak belirli kurumlar tarafından verilebilen sertifikadır.
İmar hakkı sertifikası, bir gayrimenkul üzerindeki yapılaşma hakkınızın, alınıp satılabilir, bir belgeye, yani menkul mal şeklindeki bir araca dönüşmesidir.

İmar Hakkı Transfer Sertifikası ile Neler Yapabilirim?

Bu sertifika sayesinde yapılaşma hakkınızı mülkiyetten bağımsız olarak devredebilir, satabilir, ipotek edebilir, veya bu hakkı başka bir yere taşıma hakkınızı belgeleyebilirsiniz.

İmar Hakkı Transfer Sertifikasının Belirli Bir Değeri Var Mı?

Imar Hakkı Transfer Sertifikası bir gayrimenkul üzerindeki hakkın menkul bir hale gelip, ekonomik bir değeri veya hakkın gerçek hayattaki uygulama miktarını gösterdiği için elbetteki bir ekonomik değere sahiptir. Bu ekonomik değer SPK Lisanslı bağımsız değerleme şirketleri tarafından belirlenecektir.

İmar Hakkı Transferinin Geleceği

İmar Hakkı Transferi öyle bir konu ki, hem imar hem tapu hem belediye hem mahkeme hem lisanslı değerleme gibi birçok konuya mecburen değinen ve hepsini bir arada düşünmeyi gerektiren bir husus. Ayrıca belki de geleceğin önemli yatırım araçlarından biri olacak bir konudur.