BİLİŞİM HUKUKU VE DAVALARI Sayfa 2

5237 sayılı TCK. 135. Madde Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 135. Madde Kapsamında Kişisel

1982 Anayasası Kapsamında Kişisel Hak ve Ödevler

1982 Anayasası kapsamında Kişisel Hak ve Ödevler

95/46 /EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu

95/46 /EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaş...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İlgili Hükümleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İlgili Hükümleri

181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar

181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Gerekçesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Gerekçesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması...

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi...

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp