Hakaret İçeren Tezahürat, Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklama ve Öndeme

Spor Suçları

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14. maddesinde hakaret içeren tezahürat eylemi düzenlenmiştir.

Kanun’un 14/1 fıkrasına göre belirli bir kişiyi hedef alıp almadığı önemli olmaksızın duyan ya da gören kişilerce hakaret olarak algılanacak söz ya da davranışları spor alanları ya da çevresinde gerçekleştiren taraftar(lar) hakkında onbeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacaktır.

Spor alanı ve çevresini neyin kapsadığı önemlidir. 6222 Sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 3/1-g. maddesinde spor alanı “spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Kanun’un uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanlar” olarak tanımlanmıştır. Spor alanlarının çevresi ise taraftarların otobüs güzergahlarını da kapsar şekilde geniş olarak yorumlanmamamalıdır.

6222 Sayılı Kanun’un 18. maddesinde düzenlenen seyirden yasaklama, hem koruma tedbiri hem de cezanın infazı ile ilgili olarak güvenlik tedbiri şeklinde düzenlenmiştir. Bunun yanında Kanun’un 22. maddesinde kabahat olarak düzenlenen sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunmak eylemine ilişkin de idari tedbir olarak seyirden yasaklama uygulanacaktır.

Ceza yargılamasında koruma tedbirleri, işlendiği iddia olunan bir suçla ilgili olarak olayın faillerini tespit etmek, suç delillerinin tespitini ve korunmasını sağlamak, yargılama sonucunda hükmolunacak hükmün infazının akamete uğramasını engellemek için başvurulan, kişinin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan, kanunda belirtilen merci veya makamlarca hükmolunan geçici ve zorunlu tedbirlerdir.

6222 Sayılı Kanun’un 18. maddesine göre seyirden yasaklama tedbiri bu kanunda düzenlenen ve bu kanunun yollama yaptığı suçlarla ilgili olarak soruşturmaya başlanılmasıyla birlikte hiçbir makamın kararına bağlı olmaksızın kendiliğinden uygulanacak ve soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı ile kaldırılmadığı sürece koruma tedbiri olarak devam edecektir.

Koruma tedbirleriyle hedeflenen şeyin şüpheli veya sanığın hazır bulunmasını sağlamak, suç delillerinin korunmasını sağlamak, amaç değil araç olmak gibi özellikleri bulunsa da koruma tedbiri olarak seyirden yasaklamanın hiç bir karara gerek olmaksızın, açılan her soruşturmada kendiliğinden uygulanan bir tedbir olması, infazı güvence altına almak delilleri korumak ve temin etme yolunda bir araç olmaması karşısında nevi şahsına münhasır bir koruma tedbiri olduğu görülmektedir.

Seyirden yasaklanan kişiler, 6222 Sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince yasaklama kararına sebep olan fiili işlediği müsabakadaki taraflarından olan desteklediği takımın katıldığı spor müsabakalarının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra o an bulunduğu yerdeki en yakın kolluk birimine başvurmak zorundadır. Bu başvuruyu yapmaması durumunda ayrı bir suç işlemiş olacak bu eylemi 25 günden az olmayacak adli para cezasıyla cezalandırılmasını gerektirecektir.

Hakaret içeren tezahürat suçu da yalnız adli para cezasını gerektirdiğinden dolayı TCK’nın 75. maddesi gereğince önödeme kapsamındadır. Bu sebeple soruşturma başlatıldıktan sonra cumhuriyet savcılığınca şüpheliye önödeme ihtaratı yapılmalı, şüpheli tarafından süresi içerisinde ödeme yapılması halinde kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmelidir. Önödeme kapsamındaki bu suçla ilgili olarak önödeme ihtaratı yapılmadan dava açılması halinde iddianamenin iade edilmesi gerekecektir. Ancak mahkeme iddianameyi kabul etmişse bu durumda önödeme usulü kovuşturma aşamasında gerçekleştirilecek, ödeme yapılırsa düşme kararı verilecektir.

Önödeme halinde seyirden yasaklama tedbirine, önödeme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca devam edilecektir. Bu nedenle önödemenin gerçekleşmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düşme kararı verilse dahi seyirden yasaklama koruma tedbiri bu kararlardan sonra güvenlik tedbirine dönüşecektir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp