Hırsızlık Suçu (TCK 141-147)

Hırsızlık Suçu (TCK 141-147)

Türk Ceza Kanunun ‘Mal varlığına Karşı Suçlar’ başlığında 141 ve 147. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık, zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır.

Hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı olmayıp, basit veya nitelikli tüm şekilleri resen soruşturulması gereken suçlardır. Hırsızlık suçu şikayete tabi olmadığından şikayet süreside yoktur. Suçun en basit halinde bile 8 yıl olan dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet edildiğinde soruşturma başlatılabilir.

Hırsızlık suçunun 141. Maddesinden düzenlenen basit hali 6763 sayılı yasa kapsamında uzlaşma kapsamına alınmıştır. Şikayetçi ve şüpheli anlaşama sağlanamaması halinde soruşturma veya kovuşturma devam edecektir.

Hırsızlık suçunun konusu taşınır mallardır. Taşınmaz mallar suçun konusunu oluşturmaz. Ekonomik değeri hiç bulunmayan bir eşya çalındığında hırsızlık suçu oluşmaz.

Hırsızlık suçu mülkiyetten daha geniş bir kapsama sahip olan zilyetlik haklarını korumaktadır. Zilyet, bir malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran kişi demektir. Malın zilyedi olan kişi malın sahibi olmayabilir. Örneğin, bir otomobil kullanmak üzere bir kişiye verildiğinde üçüncü bir kişi otomobili kullananın rızası dışında elinden alırsa hırsızlık suçu meydana gelir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp