İmar Barışı İçin Son 5 Gün

İmar Barışı İçin Son 5 Gün

Ülkemizde yaklaşık 13 milyon sayısına ulaşan kaçak yapılaşmaya karşılık olarak imar barışıyla çıkarılan yasa uyarınca yapı kayıt belgesi verilerek kaçak yapılar kayıt altına alınmaya başladı.

HALA MÜRACAAT EDECEK 6 MİLYON KONUT VAR
İmar barışının yürürlüğe girmesinin ardından belediyelere 7 milyon civarında müracaat yapıldı. Hala yapı kaydına başvurmayan 6 milyon civarında kaçak yapı var.

UYGULANAN SÜRELERDE HUKUKİ SORUNLAR BİTMEDİĞİ İÇİN FAYDALANAMAYANLAR VAR.

Özellikle site yapılaşmaları şeklindeki kaçak yapılarda çok fazla malik sayısının olması nedeniyle yasanın verdiği süre içinde sorunlarını çözemeyen kaçak yapı sahipleri bakımından sürenin yıl sonuna kadar uzatılabileceğini öngörsek de uzatılmayacağı da göz önüne alınarak süre hakkında takipçilerimizi uyarmak sorumluluğu hissediyoruz.

MÜRACAAT SÜRESİ İLE ÖDEME SÜRESİ FARKLI TARİHLERDE SONA ERİYOR

08. Haziranda başlayan İmar Barışı müracaatları 31 Ekim 2018'de sona ererken, müracaat nedeniyle yapılması gereken ödemeler ise 31.Aralık.2018'e kadar yapılabilir.

Bu tür devlet politikaları çeşitli gerekçelerle uzun zaman aralıkları ile yapılabilmektedir. Bu tür politikalar, bu tür istisnai haklar bir taraftan yapıcı özelliğe sahip olsa diğer taraftan dürüst veya yasalara uygun hareket edenlere karşı ise inciticidir.

İMARA İLİŞKİN YASALARIN ÖNÜNDEKİ MÜLKİYET SORUNLARINA DAYALI ENGELLER ÇÖZÜLMEDEN İMAR SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ

Ülkemizin acı gerçeklikleri karşısında mazur gördüğümüz ve bu çerçevede hizmet sunduğumuz bu uygulamalar yasalaştırılırken mülkiyet sorunlarının değerlendirmeye alınmaması her türlü imar yasasını çıkmaza sokmaktadır. Diğer yandan ise mahkemeleri de lüzumsuz yere ve lüzumsuz konularla meşgul etmektedir. Böylece bir kaç kötü niyetli kişinin hakkı karşısında çoğunluğun haklarının ihlal edilmesine sebebiyet vermektedir. İşte milyonla insanın imar barışına başvurmaması da imar barışının ortaklığa sahip mülkiyetler üzerindeki sorunları çözmüyor olması neticesinde gerçekleşmiştir.

İMAR BARIŞININ EKONOMİYE VE KENTSEL DÖNÜŞÜME OLUMSUZ ETKİLERİ

İmar barışı çoğu malik tarafından da ilelebet süren bir hak doğumu yarattığı zannı ile kötü niyetle de yapılmaktadır. Yani bir gün kentsel dönüşüm kapsamında yenilenme olursa bu kaçak yapılara karşılık haksız talep elde edebilmenin alt yapısı olarak müracaatlar da yapılmaktadır. İmar barışı gerek bu yönü ile gerekse hakkında kaçaklığı münasebeti ile yıkım kararı çıkmış ve imar barışı ile yıkımı durmuş, cezası affolmuş yapılar bakımından da kentsel dönüşümün önünde bir engele dahi dönüşmüştür.

Diğer yandan geçtiğimiz 5 yılda kentsel dönüşümün kendisi de öyle hunharca uygulandı ki plansız şekilde kontrol dışı üretimlerle alt yapı sorunlarının çözülmeden yeni yapılanmaların oluşmasına ve aşırı konut üretimine sebebiyet verdiği için ekonominin dengelerinin de bozulmasına sebep oldu. Öyleki bizzat kentsel dönüşümün kendisi uygulanma şekli nedeniyle gelecek yıllarda daha farklı seviyede ve şekilde uygulanması gerekecek olan kentsel dönüşüm gerekliliğine zemin hazırlamış oldu. Bu noktada imar barışının bu hunharca yapılan kentsel dönüşümü yavaşlatmak yönünden bir politika olarak uygulandığı da akla gelmiyor değil.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
VEKALETNAME BİLGİLERİ

Avukat Cihat Demi̇rbağ

Av. Ci̇hat DEMİRBAĞ

T.C. No: 37360275250

İstanbul 1. Barosu Sicil : 50190

UETS-[16639-36267-42793]

cihat.demirbag@hs02.kep.tr

İstanbul, Kadıköy, Suadiye, Bağdat Cad. No: 393/1 Kat: 3 D.:22

Vekaletname Örneği

ÖDEMELER

Belirlenen ödemeleri kredi kartı ile yapabilir, ödeme ekranında taksit veya tek ödeme seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Ödemelerinizi yaptığınız için teşekkür ederiz.