Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl ve Kime Açılır?

Araç değer kaybı tazminat davasında, kusuru bulunmayan veya kusuru daha az olan araç sahibi kazaya sebep olan aracın sürücüsüne karşı dava açabilir. Kazaya neden olan aracın sürücüsü ile ruhsat sahibinin farklı olması durumunda ise, ruhsat sahibine karşı da dava açılabilir. Bunun yanı sıra, kazaya sebep olan aracın sigortası varsa ve trafik kazası sebebiyle meydana gelen değer kaybı da poliçe kapsamına alınmışsa sigorta şirketine karşı da dava açılabilir. Aracın değer kaybının tespitine yönelik araç değer kaybı davası açılır. Bu davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir (MADDE 122- Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür.) Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür.

Araç Değer Kaybı Davası Açılması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • … / … / … tarihli kaza tespit tutanağı
  • … / … / …tarihli ekspertsiz raporu
  • … / … / … tarihli servis raporu ve servis faturası
  • Sigorta poliçesi
  • Aracındaki hasara ait fotoğraflar
  • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler

Araç Değer Kaybı Davası Zaman Aşımı

Trafik kazalarından kaynaklanan araç değer kaybı tazminat davasından kaynaklanan talepler, zarar gören sürücünün zararı öğrenmesinden itibaren iki yıl içerisinde zamanaşımına uğramaktadır. Sürücü bir şekilde zararı çok geç bir tarihte öğrendiyse, bu halde de en geç kaza tarihinden itibaren on yıl içerisinde kazadan kaynaklanan talepler zamanaşımına uğrayacaktır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp