Konkordato Projesinin Mahkemeye Sunulması

Konkordato Projesinin Mahkemeye Sunulması

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhal imza altına alınır ve komiser, alacaklılar toplantılarının tamamlanmasından itibaren en geç üç gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin alacaklı sınıfları tarafından kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

Mahkeme komiseri dinledikten sonra kararını her halde kesin mühlet içinde vermek zorundadır. Duruşma günü 288 inci madde uyarınca ilan edilir.

Konkordatoya itiraz edenlerin duruşmada hazır bulunabilmelerinin şartı, itiraz sebeplerini, mahkemeye, duruşma gününden en az üç gün önce ve yazılı olarak bildirmiş olmalarıdır. Aksi halde duruşmada hazır bulunarak itirazlarını dermeyan etmeleri mümkün olmamaktadır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp