Reklam Vermek ve Sair Surette Bahis Oynamaya Teşvik Etmek

Reklam Vermek ve Sair Surette Bahis Oynamaya Teşvik Etmek

Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde reklam vermek ve sair surette bahis oynamaya teşvik etmek eylemi düzenlenmiştir.

Yasadışı bahis oyunları oynatanların, hiçbir vergi vermeksizin ekonomik gelir elde ederek ülkeleri büyük bir iktisadi girdiden mahrum etmeleri, devlet mekanizmasının o işle ciddi bir şekilde ilgilenmesi ve bahis oynamak isteyenlerin eğilimlerini yasal bahis oyunlarına yönlendirmek için kuvvetli tedbirler almaya itmiştir.

Bu suçta da, kanun koyucu suçla mücadele edebilmek için kişileri spor müsabakalarıyla ilgili olarak reklam vermek ya da başka surette bahis oynamaya teşvik etme eylemini dahi cezalandırma yoluna gitmektedir. Düzenlemeden çıkan asıl anlam bireylerin iradelerinin bahis oyunlarına yönlendirilmesidir. Her reklamın tanıtıcı bir özelliğinden bahsedilebilse de teşvik edici olduğundan bahsedilemez. Bu itibarla bu suçun oluşumu açısından eylemi somut olaya göre değerlendirmek ve mümkün olduğu kadar teşvik kavramını dar yorumlamak gerekir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp