UNUTULMA HAKKI NEDİR?

Unutulma hakkının özü, genellikle kişisel gizlilik ve özel hayata saygı kavramlarına dayanır. Zira unutulma hakkı, özellikle dijital çağda, internet ve diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla yayılan kişisel verilerin ve bilgilerin uzun süreli saklanması ve erişilebilir olması nedeniyle önem kazandı. Örneğin, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve bunların sonucunda kişisel bilgilerin arama motorlarına indekslenmesi gibi durumlar ya da kamu kayıtlarında yer alan bilgiler, unutulma hakkının konusu olabilir. Avrupa Birliği'nde, 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi düzenlemeler, unutulma hakkını güvence altına almaktadır. Ülkemizde de bu bağlamda bir çok yasal düzenlemeler yapıldı. Bu tür düzenlemeler sayesinde kişisel verilerin ilgili kişinin rızası olmadan veya hukuki bir gerekçe olmaksızın sürekli olarak işlenmesini veya saklanmasını engeller. Bireyler, kişisel verilerin silinmesini veya unutulmasını talep edebilir. Veri sorumluları da bu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Unutulma hakkı, bazen ifade özgürlüğü, tarih kaydı veya kamunun yararına olan bilgiler gibi diğer temel haklar ve çıkarlarla çelişebilir. Dolayısıyla, unutulma hakkının sınırları ve dengelemesi çeşitli yasal düzenlemelerde sürekli güncellenmektedir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp