TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR?

TAPU TAHSİS BELGESİ HAKKINDA HER ŞEY

Tapu tahsis belgesi kavramı TMK'nın eşya hukukuna ilişkin düzenlediği bir kavram değildir. 2981 Sayılı Kanunun bir alt düzenlemesi olarak kendi döneminin siyasi bir vaadi olarak gayrimenkul hukukunun kullanılan bir kavramı haline gelmiş ancak amacına ulaşamamıştır.

Tapu Tahsis Belgesi; Hazine, Belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi gibi kurumlara ait gayrimenkuller üzerinde "şahsi hakkı" gösteren ancak belirli şartlar çerçevesinde tapu alma hakkı veren bir belgedir. Tapu statüsünde değildir.

6306 S. Kanununun 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılıp, kaldırılışı 3 yıl ertelenmiştir. Bu durum nedeniyle kazanılmış hak statüsündeki tapu tahsis belgeleri geçerliliğini yitirmese de tapu tahsis belgesi olup da onu hala tapuya çevirememiş kişilerin hak kaybı yaşadığı durumlar da vardır.

Tapu tahsis belgesinin belge sahibi adına tescili için bir takım şartlar gerekir.

1) Geçerli bir tapu tahsis belgesi

2) Bu belge sahibine elindeki belgeye istinaden başka yerde yer tahsisi yapılmamış olması,

3) Tahsis edilecek yerin kamu hizmetine ayrılmamış olması

4) Tahsis edilecek yerin konut alanı içinde olması

5) Tahsis edilecek yerin 18 uygulamasının olması (imarlı olması)

6) Ve imar planlamaları yönünden bir takım teknik şartların da var olması gerekir.

TAPU TAHSİS BELGESİ DEVREDİLEBİLİR Mİ? MİRASA KONU OLUR MU?

Tapu Tahsis Belgesi elbette devredilebilir, 3. şahıslara satılabilir ancak devri alacak kişilerin de tapu tahsis belgesi almaya yönelik şartları sağlayan bir kimse olması gerekir. Ayrıca henüz bir mülkiyet hakkı olmasa da mülkiyet hakkı gibi mirasçılara intikal yoluyla geçebilir.

TAPU TAHSİS BELGESİ İÇİN KİMLER HAK SAHİBİ OLABİLİR?

Tapu tahsis belgesi verilecek kişinin müracaat tarihi itibariyle kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya, müsait bir arsaya veya bir eve veyabir apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir. Af müracaat tarihinden sonra edinilen hak sahiplikleri engel teşkil etmez.

TAPU TAHSİS BELGESİ KAÇ M2 ALAN TESCİLİ SAĞLAR?

Tapu tahsis belgesi kural olarak azami 400 m2 alan için tescil hakkı sağlar. Ancak üzerindeki gayrimenkulün işgal ettiği alan müracat tarihi itibariyle daha fazla ise ve bu fazla kısımların imar ıslah planlaması sonucunda başka türlü değerlendirilme imkanı yoksa bu kısımlar tahsisten istifade eden hak sahibine rayiç bedel üzerinden satılabileceği gibi; 400m2 azami sınır olduğundan dolayı gecekondu alanı 400 m2'den küçükse işgal ettiği alan kadar yani 400 m2'den küçük bir yer de alabilir.

TAPU TAHSİS BELGESİNİN TAPU BELGESİNE ÇEVRİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1)Başvuru dilekçesi,

2)Noter Onaylı Beyanname ve taahhütname,

3)Tapu Tahsis Belgesi,

4)İmar affı Müracaat Belgesi,

5) 2000 TL'lik Banka Makbuzu

6) Arsa Bedeli Ödenmişse Banka Ödeme Dekontu,

7)Satış görmüşse Noter Satış Evrakı,

8)Hak Sahibi vefat etmişse veraset ilamı,

9)Kimlik Fotokopisi,

10)Satın alınacak yerin muhtarlığından Form-5 Belgesi,

11)İmar Durumu,

12)Varsa özel durumlara ilişkin Mahkeme Kararları

TAPU TAHSİS BELGESİ İLE TESCİLLENEN GAYRİMENKULDEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP) KESİLİR Mİ?

Kural olarak tahsis edilecek yerin 18 uygulamasının olması (imarlı olması) gerektiğinden dolayı tescili DOP kesintisi yapılarak sağlanır.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Arb. Av. Cihat Demirbağ (@cihatdemirbag)'in paylaştığı bir gönderi

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp