İpotek Nedir? Nasıl Koyulur? Nasıl Kaldırılır?

İpotek Nedir? Nasıl Koyulur? Nasıl Kaldırılır?

İpotek, bir taşınmaz mal üzerinde alacaklıya bir güvence sağlayan bir hukuki işlemdir. Alacaklı, borçlu tarafından ödenecek olan bir borca karşılık olarak, taşınmaz bir mal üzerinde bir hak elde eder ve bu hak sayesinde, borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz malın satışından doğan bedeli alır. İpotek, genellikle bankaların kredi verirken talep ettiği bir güvence türüdür.

İpotek tesis ettirmek için öncelikle tapu sicil müdürlüğüne başvurulması gerekir. İpotek işlemleri Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Ancak borçlu tarafından kabul edildiği takdirde, taşınmaz mal üzerindeki ipotek tesis edilebilir. İpotek tesis etmek ve kaldırmak için de belirli prosedürler vardır ve bu prosedürler, tapu sicil müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tapuda ipotek koyulacağı gibi noter huzurunda yapılan ipotek sözleşmeleri de sonradan tapuya tescil edilebilir. İpotek tesis edilirken, ipotek bedeli, tesis edilecek taşınmaz malın tapu kaydı, ipotekli malın sınırları, ipotek hakkının kapsamı ve ipotek kaydının süresi belirtilir. İpotekli taşınmaz malın satışında, öncelikle ipotekli taşınmaz malın borcu ödenir ve kalan miktar alıcıya verilir.İpotek sözleşmesi ile de ipotek şartları belirlenirken sözleşmede, sözleşmenin tarafları, kimlik bilgileri, taşınmaz malın tapu bilgileri, ipotek tutarı, ödeme koşulları, ödeme tarihleri, faiz oranları ve ipoteğin kapsamı gibi konular detaylı olarak belirtilmelidir. İpotek sözleşmesinde yer alacak tüm şartlar, her iki tarafın anlaşmasıyla belirlenir ve sözleşme tarafları arasında imzalanır.

İpotek kaldırma işlemi için, ipotekli borcun tamamen ödenmesi yahut ipotek alacaklısının muvafakati gerekir. İpotek kaldırma işlemi de yine tapu sicil müdürlüğü tarafından yapılır. İpotekli taşınmaz malın üzerindeki ipotek, borcun ödenmesi sonrasında ipotek fekki talebi ile kaldırılır. İpotek fekki talebi, borçlu veya alacaklı tarafından tapu sicil müdürlüğüne yazılı olarak yapılır ve tapu sicil müdürlüğü tarafından işleme alınır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp