İmar Kirliliğine Neden Olma

İmar kirliliğine Neden Olma Davası

Genellikle büyük heveslerle bağ bahçe satın alıp ya da bitmiş bir bina veya bağımsız bölümü alıp, yeni aldıkları gayrimenkulün heyecanı ile onu yaşamı için güzel hale getirmek isterken bazı kural ve teknik şartları göz ardı ederek ilgili kurum/lardan gelen adli ve idari ceza kağıtlarıyla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu gibi hallerde emek, zaman, para harcayıp sonra hem bunlardan zarar üstelik bir de ceza tehdidi ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bu tür yenileme çalışmalarının da mutlaka bir resmi izin ışığında yapılması gerekir. Aksi taktirde imar kirliliğine neden olma suçlaması ile karşılaşmak pek tabiidir.

İmar kirliliğine neden olma - 5237 sayılı Türk Ceza kanunu Madde 184

1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp