VEKALETNAME BİLGİLERİ

 • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.
 • Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz: Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.
 • Arabuluculuk le ilgili olarak adınıza bir arabuluculuk faaliyetine katılınacaksa, adıma arabuluculuk faaliyetlerine katılmaya arabuluculuk faaliyetinde her türlü lehe ve aleyhe hususta adıma karar alabilme ye bu kararı hakkında ilgili mahkemelerden icra edilebilirlik şerhi almaya, almış olduğu herhangi icra edilebilirlik şerhi ne arabuluculuk sonuç raporu içerisinde varsa yazan kurum ve kuruluşlara sunmaya tescil ettirmeye, şeklinde ek bir beyan yazdırınız.
 • Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı veya ehliyet ile gidilmelidir.
 • Vekaletinizi yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar ediniz.
 • Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.
 • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmalarına ifadesi geçmeli) kararının, apostille belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler.
 • O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe’ ye tercüme ettirmek gerekecektir.
 • Cihat DEMİRBAĞ
 • Finansbank (enpara)
 1. IBAN TL TR73 0011 1000 0000 0068 3259 94
 2. IBAN EURO TR23 0011 1000 0000 0071 3335 06
 3. IBAN DOLAR TR50 0011 1000 0000 0071 3335 05

237521i