SIKÇA SORULAN SORULAR

VEKALETNAME BİLGİLERİ

VEKALET VERİRKEN DİKKAT EDECEĞİNİZ HUSUSLAR VE GENEL BİLGİLER

  • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

Pandemi Nedir?

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Danışmanlık Ücreti Neden Ödemeliyim?

Danışmanlık Ücreti Neden Ödemeliyim?

Uzman danışmanlık hizmetleri, ihtiyacınız olan zamanlarda sizlere bilgi beceri ve tecrübesini paylaşarak hizmet veren insanların hizmetleridir.

Bu kişilerin ihtiyacınız olan donanıma güncel bir şekilde sahip olabilmek için sizin hizmet almadığınız zamanlarda da kendilerini geliştirmeye devam eden bu kişilerin hizmetleri, vakit, bilginin edinme emeği ve pratiğe dayalı süreçlerinin karşılığında meydana gelmektedir.

Hangi Davalara Bakıyorsunuz?

Esasen avukatlık ve danışmanlık hizmetleri çok genel bir alanı ifade eder. Özellikle küçük şehirlerde değerli meslektaşlarımız imkanlar çerçevesinde hemen her konuda avukatlık mesleğinin verdiği tecrübeler ışığında hukuk tekniği çerçevesinde araştırmalar yaparak, hemen her konuda hizmet vermek durumunda kalabilirler.

Ancak özellikle büyük şehirlerde meslektaşlarımız bazen birden çok adliyenin olması, dava sayısının ve dava türlerinin çokluğu nedeniyle belirli konularda daha fazla pratik yapma imkanı bulmaktadır.

Vekaletimi Nasıl Vereceğim?

Vekaletimi Nasıl Vereceğim?

VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Vekaletname genel olarak yurt içinde noterliklerden ve yurt dışında ise konsolosluklardan alınan bir belgedir.

Vekil edilecek kişinin aynı anda noterlikte veya konsoloslukta bulunması gerekmez.

Ancak Vekil edenin geçerli kimlik belgesi ile müracaat etmiş olması gerekir. Genel olarak vekaletnamelerde fotoğraf olmamakla birlikte boşanmaya ve gayrimenkulün satış veya satış vaadine, kat mülkiyetine ilişkin işlemlere yönelik vekaletname verilmesi durumunda vekaletnamenin fotoğraflı olması gerekebilir. Bu durumlarda yanınızda en az adet fotoğraf olması gerekecektir.

65 yaş üstündeki insanların vekaletname verirken, vekaletin verildiği gün bir akıl sağlığı raporu alınmış olması işlemin sıhhati açısından önemlidir.

Danışmanlık ve Avukatlık Arasındaki Fark Nedir?

Danışmanlık daha çok ofiste sözlü olarak verilen danışmanlık hizmetlerini veya bir konu hakkındaki araştırmanın müvekkillerimize yazılı olarak sunulmasını ifade eder.

237521i