Danışmanlık ve Avukatlık Arasındaki Fark Nedir?

Danışmanlık daha çok ofiste sözlü olarak verilen danışmanlık hizmetlerini veya bir konu hakkındaki araştırmanın müvekkillerimize yazılı olarak sunulmasını ifade eder.

Tek sefere mahsus olabildiği gibi düzenli bir danışmanlık hizmeti de verilebilir. Ancak avukatlık hizmeti danışmanlıktan öte içinde temsil yetkisi bulunan ve adli makamlar önünde müvekkilin haklarının savunulduğu veya arandığı daha özel ve teknik bilgi birikime dayalı hizmeti ifade eder.

237521i