Vekaletimi Nasıl Vereceğim?

Vekaletimi Nasıl Vereceğim?

VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Vekaletname genel olarak yurt içinde noterliklerden ve yurt dışında ise konsolosluklardan alınan bir belgedir.

Vekil edilecek kişinin aynı anda noterlikte veya konsoloslukta bulunması gerekmez.

Ancak Vekil edenin geçerli kimlik belgesi ile müracaat etmiş olması gerekir. Genel olarak vekaletnamelerde fotoğraf olmamakla birlikte boşanmaya ve gayrimenkulün satış veya satış vaadine, kat mülkiyetine ilişkin işlemlere yönelik vekaletname verilmesi durumunda vekaletnamenin fotoğraflı olması gerekebilir. Bu durumlarda yanınızda en az adet fotoğraf olması gerekecektir.

65 yaş üstündeki insanların vekaletname verirken, vekaletin verildiği gün bir akıl sağlığı raporu alınmış olması işlemin sıhhati açısından önemlidir.

Zaman zaman genel vekaletnamelerde yer almaması durumu göz önüne alınarak, bizlere vereceğiniz vekaletnamelerde muhatap olduğunuz noterlik veya konsolosluğa aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz

"Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme." Ve özel olarak vermeniz gereken diğer hususlara ilişkin özel yetkileri belirtiniz.

Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

Arabuluculuk le ilgili olarak adınıza bir arabuluculuk faaliyetine katılınacaksa;

"adıma arabuluculuk faaliyetlerine katılmaya arabuluculuk faaliyetinde her türlü lehe ve aleyhe hususta adıma karar alabilme ye bu kararı hakkında ilgili mahkemelerden icra edilebilirlik şerhi almaya, almış olduğu herhangi icra edilebilirlik şerhi ne arabuluculuk sonuç raporu içerisinde varsa yazan kurum ve kuruluşlara sunmaya tescil ettirmeye" şeklinde ek bir beyan yazdırınız.

Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı veya ehliyet ile gidilmelidir.

Vekaletinizi yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar ediniz.

Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.

Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmalarına ifadesi geçmeli) kararının, apostille belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe’ ye tercüme ettirmek gerekecektir.

VEKALETNAME BİLGİLERİMİZ

Av. Cihat DEMİRBAĞ

37360275250 - İstanbul Barosu 50190

İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No: 35/33 Malte Plaza

237521i