TÜRKİYE’DE AİLE HAYATI YAŞANTISI OLAN YABANCILARIN DEPORT EDİLMESİ

TÜRKİYE’DE AİLE HAYATI YAŞANTISI OLAN YABANCILARIN DEPORT EDİLMESİ

6458 Sayılı Kanun’un 3. maddesine göre Yabancı kavramı ;“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan” kişi olarak ifade edilmiştir. Kanun’un 52. Maddesinde ise yabancıların sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine, transit gideceği ülke ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebileceği hükmü düzenlenmiştir.DEPORT yani SINIR DIŞI ETME KARARI ise 53. Madde gereğince ya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ya da re’sen (kendiliğinden) valilik tarafından alınır.


Sınır dışı etme kararı aşağıda saylan durumlarda;
 • 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler ,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 • İkamet izinleri iptal edilenler,
 • İkamet izni bulunup da ikamet izin süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini (10) on günden fazla ihlal edenler ,
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler ,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler,
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler,
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler,

sınırlı olarak verilebilir.

İşte bu sebeplerden biriyle hakkında sınır dışı etme kararı verilen bir kişinin ülkemizde aile yaşantısı olması durumunda ilgili kararın iptal edilebilme mümkün olabilir. Zira bireyin aile hayatına saygı hakkı ile kamu düzeninin korunmasındaki kamu menfaatinin uygun şekilde dengelenmesi ile çözüme kavuşturulması mümkündür.Nitekim, Anayasa Mahkemesi, bu hususta yapılmış olan bir bireysel başvuruya ilişkin kararında sınır dışı edilen bireyin ülkede güçlü ailesel bağlarının bulunması nedeniyle salt kamusal menfaatten bahsedilerek sınır dışı işlemine ilişkin açılan iptal davasında başvurucunun aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Bu hususta hukuki hizmet alarak durumun yasalarla uyarlığı ve kamu menfaatini ihlal etmediği somut şekilde ortaya koyulmalıdır.

LEGAL RIGHTS OF DEPORTED FOREIGNERS WHO IS WITH FAMILY LIFE IN TURKEY
حقوق اتباع خارجی مقیم در ترکیه، در صورت صدور حکم دیپورت چیست ؟
ما هي حقوق الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا في حال صدور قرار بالترحيل؟
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ С СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ В ТУРЦИИ В СЛУЧАЕ ДЕПОРТИРОВКИ
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp