TUZLA BELEDİYESİ- İmar Kanunun 15. ve 16. İşlemleri Harcı Hakkında Meclis Kararı

İmar Kanunundaki bazı harçlar hakkında Belediye Meclis Kararı

Tuzla Belediyesi, DOP kesintilerinin düşük yapıldığı yerlerde daha sonra aynı bölgedeki donatı alanlarının kamuya kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunda belediye bütçesinden çok yüklü miktarlarda kamulaştırma bedelleri çıkması karşısında bekleyen projelerin önünü açmak amacıyla bir meclis kararı aldı.

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ
-08.01.2016-
KARAR NO
-026-
KARARIN
KONUSU
3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. İşlemleri Harcı Hk.
Belediye meclisini teşkil eden zevat Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,
Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ –Soner BİBER- Derya BACACI –Mehmet AL--İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN –Nuri ÖZYAVUZ - Turkut OKUR - Salih GÜNDOĞDU-Mehmet KİNSİZ-Bahrem KURUAĞAÇ-Kasım DURMAZ-Murat KANT- Naci AYDIN-Sibel ARSLAN-G.H.Ö. ÇOŞKUN-Mustafa SEVİM–Yücel TÜRK-Necmettin BULUT–Maksut KARACA’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ :
HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU
Rapor Tarihi : 07.01.2016
Rapor No : 2016/09
Konu : 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. İşlemleri Harcı

KOMİSYON İNCELEMESİ :
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuattaki yasal düzenlemeler, Belediyelere Kadastral parsellerin imar parseline dönüştürülmesi halinde bölgenin ihtiyacı olan hizmet alanlarının karşılanabilmesi için parsellerden değer artışına karşılık %40’a kadar Düzenleme Ortaklık Payı adı altında kesinti yapma imkânı tanınmaktadır. Vatandaşlarımızca zaman zaman belediyemize müracaatla İmar kanunun 15. 16. maddelerine istinaden işlem yapılarak kadastral parsellerin imar parsellerine dönüştürülmesi talep edilmektedir. Bu işlem esnasında terk oranı onaylı uygulama imar planına göre çok düşük kalmakta daha sonra aynı bölgedeki donatı alanlarının kamuya kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunda belediye bütçesinden çok yüklü miktarlarda kamulaştırma bedelleri çıkmaktadır.
Bu nedenle vatandaşlarımızın 3194 sayılı imar kanununun 15.16. maddelerine istinaden kadastral parselini imar parseline dönüştürmesi esnasında % 40 ‘tan daha az terk miktarı olması halinde aradaki farkın Belediyemiz Fiyat takdir komisyonunca belirlenecek m2 birim fiyatı üzerinden, % 40’tan eksik yapılan terk miktarı ile m2 birim fiyatın çarpımı sonucu oluşan bedelin belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine göre ifraz ve tevhid işlemlerine devam edilmesi ayrıca hiç terk yapmadan ruhsat alabilecek olan kadastral parsellerinde bu ücreti ruhsat aşamasında ödemesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisimize havale edilmesi hususunu arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.01.2016 tarihli ve 8 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. İşlemleri harcı” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun görülmüştür.

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU:

Murat KANT(Kom.Bşk.), Yakup YILMAZ(Kom.Bşk.V), Salih GÜNDOĞDU(Rpr.), Hüseyin İLDAN(Üye), Cengiz SUNAR(Üye).

K A R A R:

“3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. İemleri Harcı” ile ilgili, Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.01.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 3’üncü Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 08.01.2016 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğuyla kararlaştırılmıştır.

Ahmet ÇABUK
Meclis 1’nci Başkan
Vekili
İlker GÖKDEMİR
Divan Katibi
Murat KANT
Divan Katibi

G Ö R Ü L D Ü

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp