Malın Değerinin Azlığı Hali - TCK 145

Hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı TCK madde 145’de düzenlenmiş olup, hırsızlık suçu konusu malın değeri az ise faile verilen cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.