KONSOLOSLUĞA GİDEMEYEN KİŞİ NASIL VEKALETNAME ÇIKARABİLİR

YABANCI NOTERLİKLERDE DÜZENLENEN VEKALET GEÇERLİ MİDİR?

Yabancı makamlar önünde düzenlenen vekaletnameler, sözkonusu ülkenin yetkili makamlarınca Apostil şerhi tatbik edilmesi veya vekaletnamenin o ilgili ülkede bulunan Türk Başkonsolosluğunca onaylanması halinde Türkiye'de de geçerli kabul edilir.

Ancak, Noterlik Kanununun 89. maddesi uyarınca;

1-) Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

2-) Vasiyetname,

3-) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

gibi belgeler, yabancı makamlar önünde düzenlendiğinde apostil şerhi tatbik edilse bile Türkiye'de geçerli değildir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp