Reddi miras halinde vefat eden eş ve çocukları maaş alabilir mi?

Reddi miras halinde vefat edenin eş ve çocukları maaş...

Ölüm ile ölen kişiye ait olan tüm mal, hak, alacak ve borçlar toplamı mirasçılara geçer. Henüz Mirasçıların kimler olduğunu ve miras hisselerini gösteren veraset belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle miras hakkına sahip olurlar.

Mirasın reddi süreye bağlıdır. Bu süre ölümden veya ölümü geç öğrendiğini ispat etmek şartıyla öğrenme tarihinden başlar ve süresi 3 aydır.

Mirası reddetmek isteyen kişi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mirası reddettiğini bildirmesi, buna ilişkin bir belge alması gereklidir.

Mirasın reddedildiğine ilişkin mahkemece verilecek belgeyi alan mirasçı artık miras bırakanın haklarına sahip olmaz ve borçlarından sorumlu tutulamaz. Tasfiye sonunda arta kalan değer varsa mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Borçları malvarlığından fazla olan ölen kişinin yakınları, mirası reddederken, ölen kişinin maaşını alamayacağız diye endişe yaşayabilirler ve bu nedenle mirası reddetmekten vazgeçebilirler ve belki altına girdikleri yükümlülük ile aldıkları bedel , astarı yüzünden pahalı bir hal alabilir.

Hukuken ölenin emekli maaşı mirasına dahil sayılmaz. Zira emekli maaşının ölenin yıllar boyunca devlete yatırdığı primler ile hak kazandığı bir ödeme olması ve miras kapsamına girmeden doğrudan mirasçılar üzerinde devam eden bir alacak hakkı olarak kabul edilir. Yani ölüm aylığı kanun ile özel olarak bağlanan bir maaş türüdür.

Yan Sosyal güvenlik hukuku ile Medeni Kanuna ilişkin hukuk tamamıyla farklıdır.

Birisi kişileri sosyal güvenlik kapsamına almakta iken diğeri hayat içerisinde aile içi miras, evlilik vb. gibi konuları içermektedir.

Evlilik birliği içinde vefat eden kişinin eşine dul denir. Burada erkek veya kadın farketmez. Her ikisi de sosyal güvenlik mevzuatı açısından dul sayılır ve dul maaşından yararlanırlar. Bunun için ise öncelikle bir başvuruda bulunmak gerekiyor. Eğer başvuruda bulunmazsanız kimse size durduk yere maaş bağlamaz. Bu nedenle eşin vefatının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunup dul maaşı ve cenaze yardımı gibi haklar için dilekçe vermek gerekiyor.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp