Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçı

Yasal Mirasçı Nedir? | Atanmış Mirasçı Nedir?

Yasal mirasçılar için mirasın reddi süresi mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren 3 aydır. Mirasın üç ay içinde reddolunmasına ilişkin bu süre hak düşürücü bir süredir. Bu süre geçtikten sonra reddi miras yapılamaz.

Ölüm ile ölen kişiye ait olan tüm mal, hak, alacak ve borçlar toplamı mirasçılara geçer. Henüz Mirasçıların kimler olduğunu ve miras hisselerini gösteren veraset belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle miras hakkına sahip olurlar.

Mirasın reddi süreye bağlıdır. Bu süre ölümden veya ölümü geç öğrendiğini ispat etmek şartıyla öğrenme tarihinden başlar ve süresi 3 aydır.

Mirası reddetmek isteyen kişi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mirası reddettiğini bildirmesi, buna ilişkin bir belge alması gereklidir.

Mirasın reddedildiğine ilişkin mahkemece verilecek belgeyi alan mirasçı artık miras bırakanın haklarına sahip olmaz ve borçlarından sorumlu tutulamaz. Tasfiye sonunda arta kalan değer varsa mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Borçları malvarlığından fazla olan ölen kişinin yakınları, mirası reddederken, ölen kişinin maaşını alamayacağız diye endişe yaşayabilirler ve bu nedenle mirası reddetmekten vazgeçebilirler ve belki altına girdikleri yükümlülük ile aldıkları bedel , astarı yüzünden pahalı bir hal alabilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp