Yabancı Ülkede Vefat Edenin Tereke Tespit Davası

Yabancı Ülkede Vefat Edenin Tereke Tespit Davası

6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 36/3. maddesi gereğince Yabancı Ülkede Vefat Edenin Tereke Tespit Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme belirlenirken 5718 sayılı MÖHUK'ün 4. maddesi ve 43. maddesi dikkate alınmalıdır.

Bu kapsamda mirasa ilişkin davalar ölenin Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesinde, son yerleşim yerinin Türkiye'de olmaması hâlinde terekeye dâhil malların bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 41. maddesine göre “Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması halinde ilgilinin sakin olduğu yer, Türkiye’de sakin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde …, … veya … mahkemelerinden birinde görülür.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp