Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

BU YAZIYI OKUMADAN EVVEL İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR "KONKORDATODAN ÖNCE" BAŞLIKLI YAZIYA BU LİNKTEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan iflas ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni verememiştir.

Bu sebeple 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılı Kanunla iflasın ertelenmesi kurumu revize edilmiştir.

İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNDAKİ SORUNLAR NEDENİYLE KONKORDATO KURUMU YASALAŞTIRILDI

  • İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması,
  • Sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve
  • Yaşanan yargılama sorunları birlikte değerlendirildiğinde, bu kurumun tamamıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
  • Bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumu kurulmuştur.

Böylece beklenen faydanın daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılması ticari ve sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olarak görülmüştür.

Borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik olarak kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu yerine amaca konkordato kurumu getirilmiştir. Böylece Türk Ticaret Kanununun 377 ve 634 üncü maddeleri ile Kooperatifler Kanununun 63 üncü maddesinde uyum düzenlenmesi yapılarak sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından da İflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konkordato mühleti boyunca borçlunun, iflastan farklı olarak, ticari faaliyetlerine devam etmesi öngörülmektedir. Ancak borçlu bu faaliyetlerine artık komiserin nezareti ile devam eder.

Mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir. Mühlet kararı ile birlikte borçlunun tasarruf yetkisinin sınırlandmış olur.

Konkordato mühleti içinde alacaklıların bazı haklarının ellerinden alınması (takip yasağı gibi) karşılığında, borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması bir anlamda fedakârlığın denkleştirilmesidir.

KONKORDATO TÜRLERİ

Bilindiği gibi, konkordato; vade konkordatosu ve tenzilat konkordatosu olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayırım İcra ve İflas Kanununda yer almamakla birlikte uygulamada genellikle kabul edilen bir ayırımdır.

TENZİLAT KONKORDATOSU

Tenzilat konkordatosunda alacaklılar, borçluya karşı, alacaklarının belirli bir yüzdesini tahsil etmekten vazgeçerler ve borçlu borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmının (yüzdesini) ödemek sureliyle borçlarının tamamından kurtulur.

VADE KONKORDATOSU

Vade konkordatosunda ise borçlu borcunun tamamını ödemek için alacaklılarından bir vade ister veya borçlarını taksitlendirir, Ülkemiz uygulamasında çok kere borçlu alacaklılarından hem vade ve hem de tenzilat istemekle ve böylece karma konkordato teklif etmektedir. Borca batık olmamakla birlikle borç ödemeden aciz halinde bulunan bir borçlunun vade konkordatosu istemesi mümkündür.

Diğer bir deyişle, mevcudu borçlarının tamamını ödeyebilecek durumda olan bir borçlunun, mallarını o anda satarak vadesi gelmiş bütün borçlarını ödemesi mümkün değilse, o zaman borçlu borçlarını yüzde yüz, yani tamamen ödeme taahhüdünde bulunarak alacaklılarından kendisine bir mühlet verilmesini isteyebilir (vade konkordatosu). Bu durumdaki bir borçlunun normal Olarak tenzilat konkordatosu isteyebilmesi mümkün olmamaktadır. Zira böyle bir teklif, ödenmesi "teklif edilen meblağın borçlunun kaynakları ile orantılı olması” durumuna uygun düşmemektedir. Ama isteyenin bir yüzü istemeyenin iki yüzü kara mantığı ile istenmesi ve alacaklıların kabul etmesi halinde hukuken bir sorun olmayacaktır.

https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordatoda-tasfiye-suresi/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-talebinde-bulunanin-gider-avansi-yatirmasi-zorunlulugu/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/tacir-olmayanlarin-da-konkordato-ilan-edebilmesi-ve-konkordatonun-basarisiz-olmasi-halinde-tacir-olmayan-kisi-hakkinda-iflas-karari-verilememesi/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-talebinde-bulunanin-gider-avansi-yatirmasi-zorunlulugu/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-talebine-eklenecek-belgeler/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-projesinin-asgari-icerigi-belirlenmistir/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-projesinde-mahkemeye-sunulan-belgelerin-tarihinin-onemi
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordatoda-gorevli-ve-yetkili-mahkeme-sorunu-cozuldu/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-ile-birlikte-bir-kisim-kamu-alacaklarinin-ruchani-oncelik-hakki-yer-degismistir
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordatoda-isyerlerinin-gozetim-altinda-calismaya-devam-edebilmesi-imkani-saglanmistir/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-projesinin-hazirligi-ve-davet/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-projesi-icin-cogunluk-kistasi/
https://www.cihatdemirbag.com.tr/konkordato-projesinin-mahkemeye-sunulmasi/

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp