Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez.

Tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmanın mümkün olmaması halinde taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez. (TMK m. 174/2)