ANA PARA İPOTEĞİ

ANA PARA İPOTEĞİ

Bu husus, TMK'nın 851. maddesinde yer alır.

"Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. Alacağın miktarının belli olmaması hâlinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir"

TMK' nın 851. maddesinden de anlaşıldığı üzere ipotek, güvence altına alınması düşünülen alacağın miktarının belirli olup olma

masına göre iki şekilde kurulabilir.

Buna göre,

  1. İpotekle güvence altına alınması düşünülen alacağın miktarı belirli ise anapara ipoteği,

  2. Belirli değilse üst sınır ipoteği kurulur.

İLGİLİ İÇERİKLER İÇİN BAKINIZ

ANA PARA İPOTEĞİ

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ

ÜST SINIR İPOTEĞİ

YABANCI PARA İPOTEĞİ

LİMİT İPOTEĞİ

ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp