ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

İİK'nın 45. maddesinin 1. fıkrasında “Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir” denilmektedir.

Bu kapsamda “önce rehne müracaat zorunluluğu” kanuni bir zorunluluktur. İİK'nın 45. maddesi esasen asıl borçlular ile ilgilidir. Şöyle ki, bu madde alacağı rehinle temin edilen bir kimsenin, "rehni veren" hakkında doğrudan doğruya genel haciz yolu ile takibe geçilmesini önler. Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile, alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Önce rehne müracaat kuralının istisnaları vardır.

Bu istisnalar ise TBK'nın 586. ve 587. maddelerinde düzenlenmiştir.

TBK'nın müteselsil kefalet başlıklı 586. maddesinde;

" Kefil, “müteselsil kefil” sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir"

hükmü yer almaktadır.

Bir üçüncü kişi hem asıl borç için ipotek vermiş, hem de asıl borca müteselsil kefil olmuş ise, alacaklı o kişiye karşı hem (asıl borçlu ile birlikte) ipotek veren üçüncü kişi sıfatı ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir, hem de ipotek limiti dışında kalan alacak bölümü için müteselsil kefil sıfatı ile genel haciz yolu ile takip yapabilir. İİK'nın 149. maddesinin 1. fıkrası ve 149/b. maddeleri gereğince ipotek veren üçüncü kişi ise takipte ipotek veren üçüncü kişinin asıl borçlu ile birlikte gösterilmesi zorunlu olup, asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı vardır.

İLGİLİ İÇERİKLER İÇİN BAKINIZ

ANA PARA İPOTEĞİ

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ

ÜST SINIR İPOTEĞİ

YABANCI PARA İPOTEĞİ

LİMİT İPOTEĞİ

ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp