LİMİT İPOTEĞİ

LİMİT İPOTEĞİ

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine konu ipotek, limit ipoteği ise alacaklı takip talebinde sadece ipotek limiti içinde kalan alacak bölümünü talep edebilir. İpotek veren üçüncü kişinin sorumluluğu ipotek limiti ile sınırlıdır. İpotek kapsamında kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlar için müşterek ve müteselsil kefalet söz konusu ise kefil olan kişiye karşı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılamaz.

Alacaklı kefile karşı haciz (veya iflas) yolu ile takip yapabilir. Taşınmazı üzerinde limit ipoteği kurulan üçüncü kişinin, aynı zamanda kredi sözleşmesinde kefil olması, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotek limiti ile sorumlu olduğu ilkesini değiştirmez. Zira borcun teminatı olan taşınmazın sorumluluğu limitle sınırlıdır.

İİK'nın 150/ı maddesine göre asıl borçlu ile birlikte kefile karşı da ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapılamaz.

İLGİLİ İÇERİKLER İÇİN BAKINIZ

ANA PARA İPOTEĞİ

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ

ÜST SINIR İPOTEĞİ

YABANCI PARA İPOTEĞİ

LİMİT İPOTEĞİ

ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp