Proje Müellifi Nedir? Kimdir?

Proje Müellifi Nedir? Kimdir?

Proje müellifi kimdir?

İnşaat disiplininde bir projenin jeoloji etütlerinden, anahtar teslimine kadarki süreçte bünyesindeki jeoloji Mühendisi, harita kadastro mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, makine ve elektrik mühendisi gibi kollektif bir kadro ile eser olarak tanımlanan yapıyı çizen, yapan ve denetleyen kişidir. Gerçek veya tüzel bir kişilik olabilir. Projenin eser niteliğinin sahibidir. Yaptığı eser fikir ve sanat eserleri kanunu güvencesindedir. Müvekkilimiz ise mülkiyetinin sahibidir. Yapı ruhsatına esas olan uygulama projesini mevzuata uygun olarak yapmakla ve ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olmasından sorumludur.

Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan sorumluluk, öncelikle proje müelliflerine ait olmak üzere, sırası ile yapı denetim kuruluşuna, proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendislere ve kamu kurumu ise ilgili idareye özel sektör ise yükleniciye aittir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp