Türkiye’ye Girişlerine İzin Verilmeyen Yabancılar

Türkiye’ye Girişlerine İzin Verilmeyen Yabancılar

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar, en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar ve vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15. maddeye göre belirtilen yabancılar Türkiye'ye giriş yapamazlar. Bu durumdaki yabancılar kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınarak geri çevrilebilirler, işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında bekletilirler ve kendilerine tebligat yapılırken itiraz hakları ve yasal hak ve yükümlülükleri de belirtilir.

Those who want to enter Turkey and do not have a passport, passport substitute, visa or residence or work permit, those who have obtained these documents or permits fraudulently or are found to be fake, those who do not have a passport or passport substitute document for at least sixty days, and those who do not have a visa exemption Even if they are within the scope of the article, foreigners specified in Article 15 cannot enter Turkey. Foreigners in this situation may be rejected as inadmissible passengers, they are kept at the border gates until their transactions are concluded, and their right of objection and legal rights and obligations are also indicated when a notification is made to them.

Kabule edilmeyen yolcu kapsamına alınan yabancılar aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı için geçerlidir:a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlarb) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlarc) Vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15. maddeye göre kabul edilmeyecek yabancılar arasında sayılanlar.Türkiyeye girişleri geri çevrilen yabancılara işlemler tebliğ edilir ve itiraz hakları ile diğer yasal hak ve yükümlülükleri belirtilir. Ayrıca, bu yabancılar işlemleri sonuçlanana kadar sınır kapılarında bekletilir.Buna göre, Bu yabancılar sınır kapılarında bekletilir ve işlemleri sonuçlanıncaya kadar kendileri için belirlenen alanlarda kalırlar. Karara karşı itiraz hakları vardır ve tebligatta bu süreçteki yasal hak ve yükümlülükleri açıklanır.
Foreigners included in the scope of inadmissible passengers are valid for one or more of the following situations:a) Those who do not have a passport, passport substitute document, visa or residence or work permit, and those who have obtained these documents or permits by fraudulent means or are found to be fakeb) Those who do not have a passport or passport substitute document valid for at least sixty days after the expiry of the visa, visa exemption or residence permit period.c) Even if they are within the scope of visa exemption, those who are considered among the foreigners who will not be accepted according to Article 15.Transactions are notified to foreigners who are denied entry to Turkey, and their right of objection and other legal rights and obligations are stated. In addition, these foreigners are kept at the border gates until their procedures are concluded.Accordingly, these foreigners are kept at the border gates and remain in the areas designated for them until their transactions are concluded. They have the right to object to the decision and the legal rights and obligations in this process are explained in the notification.
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp