NAFAKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

NAFAKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Tedbir Nafakası: Boşanma ya da ayrılık davası devam ederken hakimin geçici olarak aldığı bir önlemdir. Hakim, taraflardan birinin talebiyle veya kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedebilir. Dava süresince hayat standartların düşen eşe barınması ve geçinmesi için ne miktarda nafaka vereceği karara bağlanır. Burada karar verilirken yalnızca maddi durumlar dikkate alınır. Kimin davayı açtığına veya kusuruna bakılmaz. Eğer çocukları varsa boşanma davasının açılmasıyla çocuğun geçici velayeti kendisine verilmeyen taraf, çocuğunun mağdur olmaması için de tedbir nafakası öder. Tedbir nafakası, davanın açıldığı tarihten başlayıp davaya ilişkin kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Davanın sonuçlanmasıyla etkisini ortadan kaldırır, süresiz değildir.

Yoksulluk Nafakası: Kanunda yoksulluk nafakası, boşanma sonucunda yoksulluğa düşen eşe diğer eşin ödediği nafakadır. Yoksulluk nafakasının talep edilebilmesi için talep eden eşin, diğer eşle kusur oranının eşit olması ya da daha az kusurunun olması gerekmektedir. Hakim, taraflardan birinin talebi olmadan yoksulluk nafakasına hükmedemez. Bu nafakanın ödenmesi, mahkeme kararının kesinleşmesiyle başlar.

İştirak (Katılım) Nafakası: . Çocukların bakım, yiyecek, eğitim, sağlık gibi giderleri için verilen nafaka türüdür. Boşanma durumunda çocuğun velayetini elinde bulunduran eşin, çocuğa ait tüm giderleri tek başına üstlenmek zorunda kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Müşterek çocuk için her iki eş de gücü oranında katkıda bulunmak zorundadır. Velayet hakkı bulunmayan eşin katıldığı bu giderlere iştirak nafakası adı verilir. Bu nafakanın ödenmesi, boşanma veya ayrılık kararının kesinleşmesiyle başlar.

Süresiz Nafaka: Süresiz nafaka, belli koşulların gerçekleşmesi halinde nafaka yükümlülüğünü sona erdiren, ancak bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen ve gerçekleşse dahi ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen nafakalardır.

Tedbir nafakası davanın sonuçlanmasıyla etkisini ortadan kaldırır, süresiz değildir.

Yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının ölmemesi, işe girmemesi ve evlenmemesi halinde ödenecek olan ve süre sınırı olmayan süresiz nafaka türüdür.

İştirak nafakası ise, çocuğun on sekiz yaşının dolması ile sona erecek olan nafaka türüdür.

Yardım Nafakası: Yardım nafakası, boşanmadan bağımsız; kişinin altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden talep edebileceği bir nafaka türüdür. Diğer aile bireyleri, maddi yardımda bulunmamaları halinde yoksulluğa düşecek olan kişiye nafaka vermekle yükümlüdür. Yardım nafakası ödeme yükümlülüğü, mirasçılık ilişkisi ile değil soy bağı ile ilgili olduğundan; mirasçılıktan çıkarma(evlatlıktan red), mirasın reddi gibi durumların bulunması aile bireylerinin nafaka ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yardım nafakası talep edilirken izlenmesi gereken bir sıra vardır;

1) Çocuklar, torunlar 2) Anne-baba, 3)Kız ve erkek kardeş, 4)Büyükanne-büyükbaba

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp