NAFAKA HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

NAFAKA HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

Nafaka Nasıl Hesaplanır? Nafaka Sadece Kadınlara Mı Verilir? Nafaka Topluca Ödenebilir Mi? Nafaka Arttırılabilir mi? Nafaka İndirimi Veya Kaldırılması Mümkün Müdür? Nafaka Borcu Biter Mi? Asgari Ücret Alan Biri Nafaka Öder Mi? Resmi Nikahsız Eşe Nafaka Bağlanabilir Mi? Nafakanın Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Nafaka Nasıl Hesaplanır ?

Nafaka miktarı eşler tarafından sözleşmeyle belirlenebilir. Böyle bir sözleşme yoksa nafaka miktarını hakim hesaplar. Nafaka hesaplanırken mahkeme tarafından tüm deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve tarafların gelirleri ve gelirlerinin miktarları ile nafaka talep edenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun ve hakkaniyetli bir miktara hükmedilir. Nafaka miktarının, nafakayı ödeyecek kişinin mali durumuna da uygun olması gerekir.

Nafaka Sadece Kadınlara Mı Verilir?

Sanılanın aksine yoksulluk nafakası yoksul düşen tarafa verileceğinden hem erkeğe hem kadına verilebilir. Boşanma davasında nafakayı taraflardan her ikisi de talep edebilmektedir. Çocukların velayetini alan baba, çocuklar adına iştirak nafakasının ödenmesini talep edebilir.

Nafaka Topluca Ödenebilir Mi?

Nafaka genel olarak hakimin belirlediği miktarda aylık gelir şeklinde ödenir. Ancak durumun gerektirdiği hallerde hakim, nafakanın toplu olarak bir seferde ödenmesine karar verebilir.

Nafaka Arttırılabilir mi?

Nafaka alan taraf, ödenen nafakanın ekonomik şartlar sebebiyle ihtiyaçlarına yetmediğini ve geçimini sağlayamadığını ileri sürerek nafakanın artırılması davası açabilir.

Nafaka İndirimi Veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Nafaka ödeyen taraf, ekonomik şartlar sebebiyle nafaka öderken zora düştüğünü, geçimini sağlamakta ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ileri sürerek nafakanın indirimini veya kaldırılmasını talep edebilir.

Nafaka Borcu Biter Mi?

Nafaka borcu bazı şartlar gerçekleşmedikçe kendiliğinden sona ermez. Tedbir nafakası davanın kesin karara bağlanmasıyla sona erer. İştirak nafakası, çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla sona erer. Yardım nafakası; taraflardan birinin ölümü, nafaka ödenen eşin maddi durumunun iyileşmesi, yeni bir evlilik yapması veya evli gibi yaşaması durumlarında sona erer.

Asgari Ücret Alan Biri Nafaka Öder Mi?

Nafaka miktarı, nafaka ödeyecek olan kişinin mali gücüne göre belirlemektedir. Dolayısıyla kişi, asgari ücretle çalışan biri olsa dahi maddi gücünü zorlamayacak şekilde nafaka ödemekle yükümlü olacaktır.

Resmi Nikahsız Eşe Nafaka Bağlanabilir Mi?

Yıllarca resmi nikahsız olarak evlilik hayatı yaşamış olan taraflar bu beraberlikten çocuk dünyaya getirmiş olsa dahi nikahsız eşe mahkeme tarafından nafaka bağlanmaz. Ancak resmi nikahsız yaşayan tarafların müşterek çocukları olduğu taktirde, babanın çocuğunu tanıması gerekir. Çocuklar tanındığı taktirde iştirak nafakasının ödenmesi yönünde karar verilebilmektedir.

Nafakanın Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Nafaka zamanaşımına uğramaz dolayısıyla her zaman istenebilir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafakayı ödemeyen tarafa ilamlı icra yoluyla takip başlatılabilir. İcra yoluyla da borç ödenmezse, nafaka alacağı ödenmeyen eşe hapis cezası istemiyle şikayet hakkı tanınmıştır. Ödenmeyen her nafaka alacağı için ayrı ayrı cezalara hüküm verilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp