VERASET İNTİKALİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?

VERASET İNTİKALİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?

Veraset intikali, bir kişinin ölümüyle birlikte, onun mal varlığının mirasçılarına geçmesi işlemidir. Veraset intikali, Medeni Kanun hükümlerine göre yapılır.

Veraset ilamının alınması zorunludur. Veraset ilamı olmadan, mirasçılar miras üzerinde hak iddia edemezler.

Veraset ve intikal vergisi, miras kalan malvarlığının değerine göre hesaplanır. Veraset ve intikal vergisinin ödenmemesi durumunda, mirasçılara cezai işlem uygulanabilir.

Tapu işlemlerinin yapılması zorunludur. Tapu işlemleri yapılmadan, miras kalan taşınmazlar mirasçılara devredilemez. Diğer malvarlıkları için de gerekli işlemler yapılmalıdır. Miras kalan diğer malvarlıkları için de gerekli işlemler yapılmazsa, mirasçılar bu malvarlıkları üzerinde hak iddia edemezler.

1. AŞAMA

 1. Mirasçılık Belgesi veya Veraset ilamı alınması

Veraset intikali için ilk olarak ya noterliklerden mirasçılık belgesi veya Sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı alınması gerekir. Mirasçılık Belgesi de Veraset ilamı da mirasçıların kim olduğunu ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir.

Öncelikle noterden talep edilir. Noterden alınmasına engel bir durum olursa noterlik sizi Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.

Noterden mirasçılık belgeleri alabilmek için gereken şartlar şunlardır;

 • Talepte bulunanın yasal mirasçı olması,
 • Mirasçıların ve müteveffanın Türk vatandaşı olması, (vatandaşlıktan çıkarılma veya çifte vatandaşlık halleri dahi Noterden mirasçılık belgesi alabilmek için engel teşkil eder.)
 • Ölenin evlatlık olmaması veya mirasçılardan arasında evlatlık bulunmaması,
 • Ölenin ve mirasçıların gaip olmaması,
 • Vasiyetname veya miras sözleşmesi olmaması.
 • Ölen ile aynı günde vefat etmiş bir mirasçı olmaması (Kimin önce öldüğü tespit edilemediğinden hangisinin miras bırakan hangisinin mirasçı olduğu da bilinmemektedir. Buna Mahkeme karar verir.)
 • Ölümün 23.11.1990 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve miras bırakanın eşinin hayatta olmaması

Yukarıda sayılan şartlar mevcutsa mirasçılardan birinin bile müracaatı ile noterlikten mirasçılık belgesi alınabilir. Bu müracaatta ihtiyacınız olan belgeler şunlardır.

 • Nüfus kayıt örneği,
 • Müteveffaya ait ölüm belgesi ve
 • Talep formu (Bu form Noterlerde bulunmaktadır.)

Şayet yukarıda şartlardan biri eksikse noterlik size mirasçılık belgesi veremez. O durumda sizi Sulh hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı almaya sevk edecektir.

Veraset İlamı için Sulh Hukuk mahkemesine bir avukat yardımı ile müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle bir vasiyetname durumu söz konusu ise vasiyetin açılması, okunması ve tenfizi gibi başkaca hukuki işlemler gerekebilir.

Gaip mirasçı veya varisleri varsa o halde de öncelikle gaiplik kararı çıkarılması için yine mahkemeye başvurulması gibi zorunluluklar ortaya çıkacaktır.

2. AŞAMA

2. Veraset ve intikal vergisinin ödenmesi

Veraset ilamı alındıktan sonra, mirasçılar veraset ve intikal vergisini ödemek zorundadır. Veraset ve intikal vergisi, miras kalan malvarlığının değerine göre hesaplanır. Veraset ve intikal vergisi, vergi dairesine ödenir.

3. AŞAMA

3. Tapu işlemlerinin yapılması

Miras kalan taşınmazlar için tapu işlemlerinin yapılması gerekir. Tapu işlemleri, ilgili Tapu Müdürlüğünde yapılır. Tapu işlemlerinde, mirasçılardan birinin veya tüm mirasçıların birlikte müracaat etmesi gerekir.

4.AŞAMA

4. Diğer malvarlıkları için gerekli işlemlerin yapılması

Miras kalan diğer malvarlıkları için de gerekli işlemler yapılır. Örneğin, bankadaki mevduat için banka ile, hisse senetleri için ilgili borsa ile, araçlar için trafik tescil şubesi ile işlem yapılması gerekir.

Veraset intikali ile ilgili olarak bilhassa karmaşık mal varlığı durumları, nesep durumları varsa bir avukata danışılarak hareket etmenizi öneririz.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp