Belirli Bir Tarih İçermeyen Tahliye Taahhüdü Geçersizdir

Belirli Bir Tarih İçermeyen Tahliye Taahhüdü Geçersizdir

İİK’nun 272-275. maddeleri hükümlerine göre sözleşmede yazılı kira müddetinin bitiminde kiracının mecurdan tahliye edilebilmesi için 6570 sayılı Kira Kanuna tabi olmayan taşınmazlardan olması gerektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 352. maddesinin birinci fıkrasında; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir” hükmünü içermektedir.


Her ne kadar böyle olsa bile belirli süreli kira sözleşmesi içinde sözleşme bitiminde kiracının taşınmazı boşaltarak kiraya verene kayıtsız ve şartsız teslim edeceğinin kararlaştırılmış olsa bile bunun bir tahliye taahhütnamesi niteliğinde olması için açıkça belirli bir tarihi içermesi gerekir. Aksi halde tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almadığından Türk Borçlar Kanununun 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/1175 E. , 2020/2309 K.

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davaları

Başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp