Karşılıksız Çek Suçlarında Şikayetten Vazgeçme

Karşılıksız Çek Suçlarında Şikayetten Vazgeçme

Çek Kanununun 6/1 maddesi uyarınca; şikayet edenin şikayetinden vazgeçmesi, karşılıksız çeke bağlanan yaptırımları ortadan kaldıracaktır.

Şikâyetten vazgeçecek kişi, şikayet hakkını kullanarak ilgili icra mahkemesine başvuran hamil olmalıdır.

Hamilin birden fazla olduğu durumlarda, içlerinden birisinin şikayetten vazgeçmesi yeterli olup, mahkeme yaptırımların kaldırılmasına karar verilmelidir.

Davanın devam ettiği sırada yapılan şikayetten vazgeçme halinde etkin pişmanlık hükmünde olduğu gibi davanın düşmesi kararı verilir. Şikayet hakkının kaybedilmesi de aynı sonucu doğurur. Hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme, diğer suçlar yönünden cezanın infazına engel olmaz iken, çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçunda aksi durum söz konusudur. Böylelikle hüküm verildikten sonra da şikayetten vazgeçilmesi hükmün sonuçlarını tümüyle ortadan kaldırmaktadır. Gelgelelim 25/05/2005 tarih ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4. maddesine göre, hem ödeme hem de şikayetten vazgeçme hallerinde, ceza mahkumiyetinin sonuçları ortadan kalkacak olsa da verilen kararlar adli sicil kaydında yer alacaktır.

ÇEK SUÇLARI

Karşılıksız Çek Suçlarında Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesi Hali

Karşılıksız Çek Suçlarında Şikayetten Vazgeçme

Karşılıksız Çek Suçlarında Etkin Pişmanlık

Karşılıksız Çek Suçlarında Adli Para Cezası

Karşılıksız Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp