Karşılıksız Çek Suçlarında Adli Para Cezası

Karşılıksız Çek Suçlarında Adli Para Cezası

Çekin üzerinde yazılı bulunan düzenlenme tarihine göre yasal ibraz süresi içinde ibraz edilmesi halinde, çek hakkında karşılıksızdır işlemine sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyet etmesi üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir (Çek Kanunu m.5/1.c.1). Hükmedilecek adli para cezası çekin karşılıksız kalan miktarından az olmayacaktır (Çek Kanunu m.5/1.c.2)

Adli para cezasının belirlenmesinde “çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı” göz önüne alınacaktır. Bu nedenle karşılıksız çek miktarı ne kadar fazla ise, adli para cezası ve ona bağlı olarak hapis cezası da o kadar fazla olacaktır. TCK m.61/8’e göre, adli para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler gün üzerinden yapılacaktır. TCK m.52/3’e göre; kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. Adli para cezası, hükmedilen sonuç gün sayısı ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunacaktır (TCK m.52/1) . Bir günlük adli para cezasının ne kadar olduğu da TCK m. 52/2’ye göre, en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve bakmakla yükümlü olduğu bireyler, bunların kendisine yüklediği mali külfet, mesleği, yaşı, medeni hali, tahsili gibi şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilecektir.

Karşılıksız çek düzenleme suçunda ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanamayacaktır. 5237 sayılı TCK’ya göre adli para cezaları ertelenemeyeceğinden karşılıksızdır işlemine sebebiyet verilmesi eylemi ile ilgili olarak hükmolunan adli para cezasının ertelenmesi de olanaklı değildir. Adli para cezası ödenmediği durumda bu ceza, kamuya yararlı işte çalıştırma kararı verilmeksizin ödenmeyen tutara karşılık gelen gün olarak hapis cezasına çevrilecektir.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 7. fıkrası uyarınca adli para cezası yerine çektirilen hapis cezası üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde bu süre beş yılı geçemez. Bu durumda, karşılıksız çek nedeniyle bir karşılıksız çek yaprağından dolayı en fazla üç yıl hapis cezası verilebilir ve aynı anda birden fazla karşılıksız çek varsa, adli para cezalarının en fazla beş yıla kadar hapse çevrilmesine karar verilebilecektir .

Mahkeme ilamında adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği yazmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığınca hapse çevirme işlemi uygulanacaktır.

Bu hususta doğru hukuki yardımı almak adına ceza hukuku avukatları ndan yardım alınması daha uygun olacaktır.

BAKINIZ :

ÇEK SUÇLARI

Karşılıksız Çek Suçlarında Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesi Hali

Karşılıksız Çek Suçlarında Şikayetten Vazgeçme

Karşılıksız Çek Suçlarında Etkin Pişmanlık

Karşılıksız Çek Suçlarında Adli Para Cezası

Karşılıksız Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp